руски Кинески (поједностављени) Serbian филипино италијански јапански корејски малајски Тајландски вијетнамски

ДАП

инцотермс КСНУМКС

УРУЧЕНА НА МЕСТУ [... уговорено место одредишта]
ИСПОРУКА до одредишта [... уговорено место одредишта]

Овај термин се може користити без обзира на одабрани начин превоза, као и коришћење више од једног начина транспорта.
"Испоручено на Плаце" ("испорука у околини") значи да продавац испоручује робу када је она стављена на располагање купцу на приспелог превозног средства спремна за истовар на договореном месту. Продавац сноси све ризике повезане са испоруком робе на уговорено место.
Стране се подстичу да већина прецизно одредити тачку у уговореном месту одредишта, као и ризици по овом тренутку је продавац. Продавац се саветује да обезбеди уговор о превозу, који тачно одражава тај избор. Ако продавац у његовом уговору о превозу сноси трошкове истовара на договореном месту одредишта, продавац нема право да тражи надокнаду од купца таквих трошкова, осим ако није другачије договорено од стране странака.
ДАП захтева од продавца да царинских формалности за извоз, ако их има. Међутим, продавац није дужан да обави царинске формалности за увоз, плаћају увозне дажбине, или обављају друге царинске формалности за увоз. Са намером странака да ставе продавца царинских формалности за увоз, плати било увозне дажбине или да изврши било какве царинске формалности за увоз, примерено је да се користи термин ДДП.

ПРОДАВЦОМ

Обавеза купца

А.1. Опште обавезе продавца

Б.1. Опште одговорности купца

Продавац мора, у складу са споразумом о куповини и продаји обезбеди робу и фактура, фактура, или било који други доказ о усаглашености са уговором о продаји, која може бити потребна уговором.
Сваки документ из ст АКСНУМКС-АКСНУМКС могу да буду замењени еквивалентним електронског записа или поступак уколико уговорне стране или је уобичајено.

Купац мора да плати цену робе, као што је предвиђено у уговору о продаји.
Сваки документ из ст БКСНУМКС-БКСНУМКС може заменити еквивалентним електронског записа или поступак уколико договорено од стране странака или је уобичајено.

А.2. Лиценце, дозволе, безбедносне контроле и друге формалности

Б.2. Лиценце, дозволе, безбедносне контроле и друге формалности

Ако је потребно, продавац мора, о свом трошку и ризику, извозна дозвола или други званични овлашћења и обавља све царинске формалности потребне за извоз робе и транспорт кроз било коју земљу пре испоруке.

Ако је потребно, купац мора да добије на сопствени ризик и трошак, увозне дозволе или другог службеног овлашћења и обављају све царинске формалности за увоз робе.

А.3. Уговори о превозу и осигурању

Б.3. Уговори о превозу и осигурању

а), Уговор о превозу
Продавац мора да обезбеди о свом трошку за превоз робе до одредишта имену или на договореном месту, ако их има, у назначеном месту одредишта. Ако посебна тачка није договорено или може да се утврди на основу праксе, продавац може одабрати најпогоднији за своју намену ставке у назначеном месту одредишта.
б) Уговор о осигурању
Продавац нема обавезу да купцу под уговором о осигурању. Међутим, продавац мора да обезбеди купцу, на његов захтев, на његов ризик и трошак (са трошковима) потребан купац информације да добију осигурање.

а), Уговор о превозу
Купац нема обавезу према продавцу да закључи уговор о превозу.
б) Уговор о осигурању
Купац нема обавезу према продавцу да направи уговор о осигурању. Међутим, купац мора да обезбеди продавцу, на његов захтев, неопходне за уговор о осигурању информација.

А.4. Снабдевање

Б.4. Преузимање испоруке

Продавац мора да испоручи робу постављајући их на располагање купцу на приспелог превозног средства спремна за истовар на договореном месту, ако их има, у назначеном месту одредишта на дан или период.

Купац мора да испоруку робе када су испоручене у складу са ставом АКСНУМКС.

А.5. Пренос ризика

Б.5. Пренос ризика

Продавац сноси сву губитак или оштећење робе док се доставља у складу са ставом АКСНУМКС, са изузетком ризика од губитка или оштећења у околностима наведеним у ставу БКСНУМКС.

Купац сноси све ризике од губитка или оштећења робе од тренутка испоруке у складу са тачком АКСНУМКС.
Када:
) купац не испуни своје обавезе у складу са ставом БКСНУМКС, он сноси све ризике повезане са губитка или оштећења, или
б) купац не испуни своју обавезу да обезбеде обавештење у складу са ставом БКСНУМКС, он сноси све ризике од губитка или оштећења робе од уговореног датума или датума на који су се сложили рок испоруке је истекао,
под условом да је роба изричито индивидуализовани као роба, која је предмет уговора.

А.6. Расподела трошкова

Б.6. Расподела трошкова

Продавац мора да плати:
) поред трошкова наведених у клаузули АКСНУМКС А), сви трошкови који се односе на робу док су били испоручени у складу са ставом АКСНУМКС, осим од трошкова које плаћа купац, како је предвиђено у ставу БКСНУМКС;
б) све трошкове за истовар на одредишту, које се односе на уговор о превозу за продавца, и
ц) ако је потребно, трошкови се плаћају царинске формалности на извоз, плаћање свих дажбина, пореза и других дажбина уведен на извоз робе, као и трошкови превоза преко било које земље пре испоруке, као што је предвиђено у ставу АКСНУМКС.

Купац мора да плати:
) сви трошкови који се односе на робу по испоруци, као што је предвиђено у ставу АКСНУМКС;
б) све трошкове истовара потребно да би робу из приспелог превозног средства у назначеном месту одредишта, осим ако уговор о превозу, такви трошкови нису сноси продавац;
ц) било које додатне трошкове које продавац као резултат неизвршења обавеза од стране купца, у складу са ставом БКСНУМКС или неуспех да обавести у складу са ставом БКСНУМКС, под условом да је роба изричито индивидуализовани као роба, која је предмет уговора.
д) ако је потребно, трошкови царинских формалности, као и плаћања пореза, дажбина и других дажбина плативим на увоз робе.

А.7. Обавештења купца

Б.7. Обавештења продавца

Продавац мора да обезбеди купцу одговарајуће обавештење, чиме купац да предузме кораке нормално потребне да би се могу обављати прихватање робе.

Као купац право да одреди датум у оквиру договореног периода и / или тачка узимајући испоруку у назначеном месту одредишта, он мора да рачуна на продавца, због најаве истих.

А.8. Доставни документ

Б.8. Доказ о испоруци

Продавац ће, о свом трошку обезбеди купца са документом који омогућава купцу да преузме испоруку робе, као што је предвиђено у ст АКСНУМКС / БКСНУМКС.

Купац мора да доставе документа, издата у складу са ставом АКСНУМКС.

А.9. Провера, паковање, етикетирање

Б.9. Преглед робе

Продавац мора да плати све трошкове проверу (проверу квалитета, мерење, вагање, бројање) које су неопходне за испоруку робе у складу са тачком АКСНУМКС, као и трошкове прегледа робе пре отпреме, који је прописан од стране власти земље извознице.
Продавац је дужан да о свом трошку паковање робе, осим у случајевима када се посебно трговина обично се узима да брод је наведено у уговору роба распакује. Продавац може спаковати робу на такав начин да је потребно за његов транспорт, осим ако је купац пре уговора не обавести продавца специфичним захтевима паковања. Означавање упаковане робе мора се извршити правилно.

Купац мора да плати трошкове обавезног прегледа робе пре испоруке, осим када се врши такву контролу од по налогу власти земље извознице.

А.10. Информативна помоћ и повезани трошкови

Б.10. Информативна помоћ и повезани трошкови

Ако је потребно, продавац је дужан да обезбеди да купцу или му помогне у прибављању, на захтев купца, на његов ризик и трошак, докумената и информација, укључујући и важне информације о безбедности које могу бити потребна за увоз робе до купца и / или превоз до коначне дестинација.
Продавац је дужан да надокнади купцу за све трошкове и трошкове настале од стране купца у добијању или пружања помоћи у прибављању докумената и информација како је предвиђено у ставу БКСНУМКС.

Купац мора да обавести продавца благовремено захтеве у вези са безбедносним информацијама, тако да продавац може деловати у складу са ставом АКСНУМКС.
Купац мора да надокнади продавцу настали тако што га трошкова и трошкова за пружање или пружања помоћи у прибављању докумената и информација како је предвиђено у ставу АКСНУМКС.
Ако је потребно, купац је дужан да обезбеди продавцу или олакшати у продавцу пријема, на захтев продавца, на његов ризик и трошак, докумената и информација, укључујући и важне информације о безбедности, који може да захтева од продавца да транспортује, извоз робе и њиховог транспорта кроз било који земља.