руски Кинески (поједностављени) Serbian филипино италијански јапански корејски малајски Тајландски вијетнамски

ДДП

инцотермс КСНУМКС

УРУЧЕНА оцарињено [... уговорено место одредишта]
Испоручено оцарињено [... уговорено место одредишта]

Овај термин се може користити без обзира на одабрани начин превоза, као и коришћење више од једног начина транспорта.
"Испоручено оцарињено" ("Испоручено оцарињено") значи да је продавац испоручио робу када је купац обезбедио робу очистили од царинских дажбина за увоз су приспелог превозног средства спремна за истовар на назначеном месту одредишта. Продавац сноси све трошкове и ризике у вези са допремањем робе до одредишта, а обављају царинске формалности потребне не само за извоз, али и за увоз, плати све трошкове заведене на извоз и увоз, и обављати све царинске формалности.
ДДП за максималну обавезу продавца.
Стране се подстичу да већина прецизно одредити тачку у уговореном месту одредишта, као и трошкови и ризици до овог тренутка је продавац. Продавац се саветује да обезбеди уговор о превозу, који тачно одражава тај избор. Ако је продавац у његовом уговору о превозу сноси трошкове истовара на договореном месту одредишта, продавац нема право да тражи надокнаду од купца таквих трошкова, осим ако није другачије договорено од стране странака.
Странке не користе ДДП, ако продавац није у могућности директно или индиректно спровођење царинских формалности за увоз (увоз клиренс).
Ако желите, странке доделити купца ризике и трошкове царинских формалности за увоз мандата треба да се користи ДАП.
ПДВ или друге порезе на увоз, сноси продавац, осим ако није другачије договорено да се на јасан начин у уговору о продаји.

ПРОДАВЦОМ

Обавеза купца

А.1. Опште обавезе продавца

Б.1. Опште одговорности купца

Продавац мора, у складу са споразумом о куповини и продаји обезбеди робу и фактура, фактура, или било који други доказ о усаглашености са уговором о продаји, која може бити потребна уговором.
Сваки документ из ст АКСНУМКС-АКСНУМКС могу да буду замењени еквивалентним електронског записа или поступак уколико уговорне стране или је уобичајено.

Купац мора да плати цену робе, као што је предвиђено у уговору о продаји.
Сваки документ из ст БКСНУМКС-БКСНУМКС може заменити еквивалентним електронског записа или поступак уколико договорено од стране странака или је уобичајено.

А.2. Лиценце, дозволе, безбедносне контроле и друге формалности

Б.2. Лиценце, дозволе, безбедносне контроле и друге формалности

Ако је потребно, продавац мора о свом трошку и на ризик да се добије дозвола за извоз и увоз или другу званичну ауторизацију и обавља све царинске формалности потребне за извоз робе, превоз до било које земље и за увоз робе.

Ако је потребно, купац мора да обезбеди продавцу, на његов захтев, на његов ризик и трошак, помоћ у добијању дозволе за увоз или другу званичну овлашћење за увоз робе.

А.3. Уговори о превозу и осигурању

Б.3. Уговори о превозу и осигурању

а), Уговор о превозу
Продавац мора да обезбеди о свом трошку за превоз робе до одредишта имену или на договореном месту (ако постоји) на договореном месту. Ако посебна тачка није договорено или може да се утврди на основу праксе, продавац може одабрати најпогоднији за њену намену клаузуле у договореном месту.
б) Уговор о осигурању
Продавац не обавеза да купцу на основу уговора о осигурању. Међутим, продавац мора да обезбеди купца, на његов захтев, на његов ризик и трошак (ако постоји трошкова), информације потребне за купца осигурања.

а), Уговор о превозу
Купац нема обавезу према продавцу да закључи уговор о превозу.
б) Уговор о осигурању
Купац нема обавезу према продавцу да направи уговор о осигурању. Међутим, купац мора да обезбеди продавцу, на његов захтев, неопходне за уговор о осигурању информација.

А.4. Снабдевање

Б.4. Преузимање испоруке

Продавац мора да испоручи робу постављајући их на располагање купцу на приспелог превозног средства спремна за истовар на договореном месту, ако их има, у назначеном месту одредишта на дан или период.

Купац мора да испоруку робе када су испоручене у складу са ставом АКСНУМКС.

А.5. Пренос ризика

Б.5. Пренос ризика

Продавац сноси сву губитак или оштећење робе док се доставља у складу са ставом АКСНУМКС, са изузетком ризика од губитка или оштећења у околностима наведеним у ставу БКСНУМКС.

Купац преузима све ризике од губитка или оштећења робе
јер је испоручена у складу са ставом АКСНУМКС.
Када:
) купац не испуни своје обавезе у складу са ставом БКСНУМКС, он сноси све ризике повезане са губитком или оштећењем робе, или.
б) купац не даје обавештење у складу са ставом БКСНУМКС, он сноси све ризике од губитка или оштећења робе од уговореног датума или датума када је договорено рок испоруке је истекао,
под условом да је роба изричито индивидуализовани као роба, која је предмет уговора.

А.6. Расподела трошкова

Б.6. Расподела трошкова

Продавац мора да плати:
) поред трошкова наведених у клаузули АКСНУМКС А), сви трошкови који се односе на робу док су били испоручени у складу са ставом АКСНУМКС, осим од трошкова које плаћа купац, како је предвиђено у ставу БКСНУМКС;
б) све трошкове за истовар на одредишту, које се односе на уговор о превозу за продавца;
ц) ако је потребно, трошкови царинских формалности неопходних за извоз и увоз, плати све обавезе, таксе и накнада за извоз и увоз робе, као и трошкови превоза робе преко било које земље пре испоруке, као и предвиђено у ставу АКСНУМКС.

Купац мора да плати:
) сви трошкови који се односе на робу по испоруци, као што је предвиђено у ставу АКСНУМКС;
б) све трошкове истовара потребно да би робу из приспелог превозног средства у назначеном месту одредишта, осим ако уговор о превозу, такви трошкови нису сноси продавац;
ц) било какве додатне трошкове који произилазе из неиспуњавања својих дужности у складу са ставом БКСНУМКС или неуспеха да се обезбеди обавештење у складу са ставом БКСНУМКС, под условом да је роба изричито индивидуализовани као роба која је предмет уговора.

А.7. Обавештења купца

Б.7. Обавештења продавца

Продавац мора да обезбеди купцу одговарајуће обавештење, чиме купац да предузме кораке нормално потребне да би се могу обављати прихватање робе.

Пошто продавац има право да одреди датум у оквиру договореног периода и / или тачка узимајући испоруку у назначеном месту одредишта, он мора да рачуна на продавца, због најаве истих.

А.8. Доставни документ

Б.8. Доказ о испоруци

Продавац ће, о свом трошку обезбеди купца са документом који омогућава купцу да преузме испоруку робе, као што је предвиђено у ст АКСНУМКС / БКСНУМКС.

Купац мора да прихвати доказ о испоруци, која је издата у складу са ставом АКСНУМКС.

А.9. Провера, паковање, етикетирање

Б.9. Преглед робе

Продавац мора да сноси трошкове тих провера (проверу квалитета, мерење, вагање, бројање) које су неопходне за испоруку робе у складу са ставом АКСНУМКС, као и трошкове пре пошиљку прегледа робе прописаних од стране власти земље извоза и увоза.
Продавац је дужан да о свом трошку паковање робе, осим у случајевима када се посебно трговина обично се узима да брод је наведено у уговору роба распакује. Продавац може спаковати робу на такав начин да је потребно за његов транспорт, осим ако је купац пре уговора не обавести продавца специфичним захтевима паковања. Означавање упаковане робе мора се извршити правилно.

Купац није обавезан да накнади трошкове које је продавац за обавезно прегледа робе пре испоруке, која се спроводи по налогу власти земље извоза и увоза.

А.10. Информативна помоћ и повезани трошкови

Б.10. Информативна помоћ и повезани трошкови

Ако је потребно, продавац је дужан да обезбеди купцу или да му помогне у прибављању, на захтев купца, на његов ризик и трошак, докумената и информација, укључујући и важне информације о безбедности које могу бити потребна за превоз робе до купца до коначног одредишта (ако је потребно ) - од назначеном месту одредишта.
Продавац је дужан да надокнади купцу за све трошкове и трошкове настале од стране купца у добијању или пружања помоћи у прибављању докумената и информација како је предвиђено у ставу БКСНУМКС.

Купац мора да обавести продавца благовремено захтеве у вези са безбедносним информацијама, тако да продавац може деловати у складу са ставом АКСНУМКС.
Купац мора да надокнади продавцу настали тако што га трошкова и трошкова за пружање или пружања помоћи у прибављању докумената и информација како је предвиђено у ставу АКСНУМКС.
Ако је потребно, купац је дужан да обезбеди продавцем или олакшавања испоруку продавца, на захтев продавца, на његов ризик и трошак, сви документи и информације, укључујући и важне информације о безбедности, што може захтевати од продавца да транспорт, увоз и извоз робе и за њихову транспортовати кроз било коју земљу.

 

Коментари   

 
0 #2 аиман КСНУМКС КСНУМКС: КСНУМКС
Веома лепо
Цитат
 
 
0 #1 аиман КСНУМКС КСНУМКС: КСНУМКС
ok
Цитат