руски Кинески (поједностављени) Serbian филипино италијански јапански корејски малајски Тајландски вијетнамски

ФСС

инцотермс КСНУМКС

БЕСПЛАТНО уз бок брода [... именован лука отпреме]
БЕСПЛАТНО уз бок брода [... именован лука отпреме]

Овај термин треба користити само за поморски и речни транспорт.
"Слободна поред брода" ("Слободна уз бок брода") значи да продавац испуњава своју обавезу да испоручи робу када је роба смештена поред брода именованом од стране купца (тј., на оптуженичкој клупи, или барком) на назначеној луци отпреме. Ризик од губитка или оштећења робе прелази када је роба се налазе дуж стране брода, и од тог тренутка купац сноси све трошкове.
Стране се подстичу да већина прецизно одредити тачку утовара до назначеној луци отпреме, као и трошкови и ризици до овог тренутка је продавац, а такве трошкове и трошкове везане за лечење може варирати у складу са праксом луке.
Продавац мора да испоручи робу или постављањем поред брода, или обезбеђивању таквих испоручене робе за утовар. Позивање на обавезу да "обезбеде" у бројним продаје за ланац, који се често користи у робној трговини.
Када стављање робе у контејнерима типичном продавца да пренесе робу превознику на терминалу, не стављајући поред брода. У таквим ситуацијама, неодговарајућа употреба термина ФАС и треба да користе термин ФЦА.
ФАС захтева да продавац царинских формалности за извоз, ако их има. Међутим, продавац није дужан да обави царинске формалности за увоз, плаћају увозне дажбине, или обављају друге царинске формалности за увоз.

ПРОДАВЦОМ

Обавеза купца

А.1. Опште обавезе продавца

Б.1. Опште одговорности купца

Продавац мора, у складу са споразумом о куповини и продаји обезбеди робу и фактура, фактура, или било који други доказ о усаглашености са уговором о продаји, која може бити потребна уговором.
Сваки документ из ст АКСНУМКС-АКСНУМКС могу да буду замењени еквивалентним електронског записа или поступак уколико уговорне стране или је уобичајено.

Купац мора да плати цену робе, као што је предвиђено у уговору о продаји.
Сваки документ из ст БКСНУМКС-БКСНУМКС може бити еквивалент електронски запис или други поступак, ако уговорне стране или је уобичајено.

А.2. Лиценце, дозволе, безбедносне контроле и друге формалности

Б.2. Лиценце, дозволе, безбедносне контроле и друге формалности

Ако је потребно, продавац мора, о свом трошку и ризику, извозна дозвола или други званични овлашћења и обавља све царинске формалности потребне за извоз робе.

Ако је потребно, купац мора да добије о свом трошку и ризику увозне дозволе или другог службеног овлашћења и обављају све царинске формалности за увоз робе и њихов транспорт преко било које земље.

А.3. Уговори о превозу и осигурању

Б.3. Уговори о превозу и осигурању

а), Уговор о превозу
Продавац нема обавезу да купцу по уговору о превозу. Међутим, на захтев купца, или ако је комерцијална пракса и купац не дају супротне инструкције, продавац може да буде на штету и на ризик купца уговора о превозу у уобичајеним условима. У сваком случају, продавац може да одбије да склопи уговор о превозу, без одлагања, обавести купца.
б) Уговор о осигурању
Продавац нема обавезу да купцу под уговором о осигурању. Међутим, продавац мора да обезбеди купцу, на његов захтев, на његов ризик и трошак (са трошковима), информације неопходне за купца осигурања.

а), Уговор о превозу
Купац ће о свом трошку за превоз робе из назначеној луци отпреме, осим у случајевима у којима је уговор о превозу продавац, као што је описано у ставу АКСНУМКС а);
б) Уговор о осигурању
Купац нема обавезу према продавцу да закључи уговор о осигурању.

А.4. Снабдевање

Б.4. Преузимање испоруке

Продавац мора да испоручи робу или постављањем дуж пловног именованом од стране купца, на месту утовара, уколико их има, одређен од стране купца у назначеној луци отпреме, или обезбеђивању таквих испоручене робе. У овом и у другом случају, продавац мора да испоручи робу на дан или у оквиру уговореног периода, у складу са обичајима луке.
Ако посебна тачка утовара није наведено од стране купца, продавац може одабрати именовани луку пошиљке и ставке које најбоље одговара своју сврху. Када преговара странке да ће испорука се одржати у одређеном периоду, купац има право да изаберете датум у оквиру овог периода.

Купац мора да испоруку робе чим су испоручена у складу са ставом АКСНУМКС.

А.5. Пренос ризика

Б.5. Пренос ризика

Продавац сноси сву губитак или оштећење робе док се доставља у складу са ставом АКСНУМКС, са изузетком ризика од губитка или оштећења у околностима наведеним у ставу БКСНУМКС. .

Купац преузима све ризике од губитка или оштећења која могу доћи од датума испоруке, у складу са ставом АКСНУМКС.
Када:
) купац не даје обавештење у складу са ставом БКСНУМКС или
б) брод номиновани од стране купца не стигне на време, или не примају робу, или угасите пре утовара времена, који је пријављен у складу са ставом БКСНУМКС;
Купац сноси све ризике од губитка или оштећења робе од уговореног датума или датума истека уговореног периода, под условом да је роба изричито индивидуализовани као роба, која је предмет уговора.

А.6. Расподела трошкова

Б.6. Расподела трошкова

Продавац мора да плати:
) сви трошкови који се односе на робу док су били испоручени у складу са ставом АКСНУМКС, осим трошкова које плаћа купац, како је предвиђено у ставу БКСНУМКС и
б) ако је потребно, трошкови обављања царинских формалности које плаћају при извозу робе и све обавезе, порезе и друге дажбине плаћају при извозу.

Купац мора да плати:
) сви трошкови који се односе на робу по испоруци, као што је предвиђено у ставу АКСНУМКС, осим, ​​ако је потребно, трошкови царинских формалности неопходних за извоз робе, као и све порезе, накнаде и таксе коју плаћа извозом робе, као што је предвиђено АКСНУМКС у ставу б);
б) све додатне трошкове настале услед:
и) Не-смерни купац одговарајуће обавештење у складу са ставом БКСНУМКС или
ии) чињеница да брод номиновани од стране купца не стигне на време, или није био у стању да преузме робу, или затвара за карго раније него је наведено у времену став БКСНУМКС
под условом да је роба изричито индивидуализовани као роба, која је предмет уговора.
ц) ако је неопходно, да плати све трошкове, обавезе, порезе и друге дажбине званичне, као и на спровођење царинских формалности који се плаћају код увоза робе, а цена да превезе преко било које земље.

А.7. Обавештења купца

Б.7. Обавештења продавца

Продавац мора, о трошку и на ризик купца да му дају адекватно обавештење или да се роба испоручена у складу са ставом АКСНУМКС, или да брод није узета у договорено време.

Купац мора дати продавцу адекватно обавештење о посуда имена, утовар тачку и, ако је потребно, омиљеном време испоруке у договореном року.

А.8. Доставни документ

Б.8. Доказ о испоруци

Продавац ће, о свом трошку обезбеди купца са уобичајеним доказ да је роба испоручена у складу са ставом АКСНУМКС.
Ако се такав доказ није превоз документ, продавац ће на захтев трошку купца и ризик, да му помогне у добијању транспортног документа.

Купац мора да прихвати доказ о испоруци добили као што је предвиђено у ставу АКСНУМКС.

А.9. Провера, паковање, етикетирање

Б.9. Преглед робе

Продавац мора да плати све трошкове проверу (проверу квалитета, мерење, вагање, бројање) које су неопходне за испоруку робе у складу са тачком АКСНУМКС, као и трошкове прегледа робе пре отпреме, који је прописан од стране власти земље извознице.
Продавац је дужан да о свом трошку паковање робе, осим у случајевима када се посебно трговина обично се узима да брод је наведено у уговору роба распакује. Продавац може спаковати робу на такав начин да је потребно за његов транспорт, осим ако је купац пре уговора не обавести продавца специфичним захтевима паковања. Означавање упаковане робе мора се извршити правилно.

Купац мора да плати трошкове обавезног прегледа робе пре испоруке, осим када се врши такву контролу од по налогу власти земље извознице.

А.10. Информативна помоћ и повезани трошкови

Б.10. Информативна помоћ и повезани трошкови

Ако је потребно, продавац је дужан да обезбеди да купцу или му помогне у прибављању, на захтев купца, на његов ризик и трошак, докумената и информација, укључујући и важне информације о безбедности које могу бити потребна за увоз робе до купца и / или превоз до коначне дестинација.
Продавац је дужан да надокнади купцу за све трошкове и трошкове настале од стране купца у добијању или пружања помоћи у прибављању докумената и информација како је предвиђено у ставу БКСНУМКС.

Купац мора да обавести продавца благовремено захтеве у вези са безбедносним информацијама, тако да продавац може деловати у складу са ставом АКСНУМКС.
Купац мора да надокнади продавцу настали тако што га трошкова и трошкова за пружање или пружања помоћи у прибављању докумената и информација како је предвиђено у ставу АКСНУМКС.
Ако је потребно, купац је дужан да обезбеди продавцу или олакшати у продавцу пријема, на захтев продавца, на његов ризик и трошак, докумената и информација, укључујући и важне информације о безбедности, који може да захтева од продавца да транспортује, извоз робе и њиховог транспорта кроз било који земља.