руски Кинески (поједностављени) Serbian филипино италијански јапански корејски малајски Тајландски вијетнамски

ЦПТ

инцотермс КСНУМКС

Царриаге паид то [... уговорено место одредишта]
Царриаге паид то [... уговорено место одредишта]

Овај термин се може користити без обзира на одабрани начин превоза, као и коришћење више од једног начина транспорта.
"Превоз плаћен до" ("царриаге паид то") значи да продавац шаље робу превознику или другом лицу именованом од стране продавца на договореном месту (ако је таква место договорено од стране странака), и да је продавац уговори за транспорт и сноси трошкове превоза, потребно да испоручи робу у уговореном месту.
Приликом употребе термин ЦПТ, ЦИП, ЦФР или ЦИФ продавац испуњава своју обавезу да испоручи када предаје робу преко и на превозника, а не када роба стигне на своје одредиште.
Овај термин има две критичне тачке, као ризик и трошкови иду на два различита места. Странке се препоручује да буду јасније дефинисани у уговору место испоруке у којима ризик прелази на купца, као и именованог места одредишта на које продавац је дужан да закључи уговор о превозу.
Када користите више транспортере за превоз робе у договореном правцу, и ако се странке не договоре о одређеном месту испоруке, мана је да ризик прелази приликом слања робе првом превознику у месту, избор који у потпуности зависи од продавца и која је ван контроле купца. Са намером страна у доношењу ризика јавља у каснијој фази (тј. у океану пристаништу), они морају да се дефинишу у свом уговору о продаји.
Стране се такође препоручује да се најтачније одређују тачку на договореном месту одредишта, јер су трошкови овом тренутку је продавац. Продавац се саветује да обезбеди уговор о превозу, који тачно одражава тај избор. Ако продавац у његовом уговору о превозу сноси трошкове истовара на договореном месту одредишта, продавац нема право да тражи надокнаду од купца таквих трошкова, осим ако није другачије договорено од стране странака.
ЦПТ захтева од продавца да царинских формалности за извоз, ако их има. Међутим, продавац није дужан да обави царинске формалности за увоз, плаћају увозне дажбине, или обављају друге царинске формалности за увоз.

ПРОДАВЦОМ

Обавеза купца

А.1. Опште обавезе продавца

Б.1. Опште одговорности купца

Продавац мора, у складу са споразумом о куповини и продаји обезбеди робу и фактура, фактура, или било који други доказ о усаглашености са уговором о продаји, која може бити потребна уговором.
Сваки документ из ст АКСНУМКС-АКСНУМКС могу да буду замењени еквивалентним електронског записа или поступак уколико уговорне стране или је уобичајено.

Купац мора да плати цену робе, као што је предвиђено у уговору о продаји.
Сваки документ из ст БКСНУМКС-БКСНУМКС може бити еквивалент електронски запис или други поступак, ако уговорне стране или је уобичајено.

А.2. Лиценце, дозволе, безбедносне контроле и друге формалности

Б.2. Лиценце, дозволе, безбедносне контроле и друге формалности

Ако је потребно, продавац мора, о свом трошку и ризику, извозна дозвола или други званични овлашћења и обавља све царинске формалности потребне за извоз робе и транспорт кроз било коју земљу пре испоруке.

Ако је потребно, купац мора да добије о свом трошку и на ризик, увозне дозволе или другог службеног овлашћења и обављају све царинске формалности за увоз робе и њихов транспорт преко било које земље.

А.3. Уговори о превозу и осигурању

Б.3. Уговори о превозу и осигурању

а), Уговор о превозу
Продавац је дужан да уговор или набавити закључивање уговора о превозу робе са именом места испоруке, ако је то дефинисано, или достављањем на назначеном месту одредишта или, ако су се сложили, да било које тачке на таквом месту. Уговор о превозу мора бити на уобичајеним условима за рачун продавца и обезбеди превоз општеприхваћеним смеру и на уобичајен начин. Ако неки тачка се не слаже или се не може утврдити на основу праксе, продавац може одабрати ставку испоруке или ставку на уговореном месту одредишта која најбоље одговара сврси.
б) Уговор о осигурању
Продавац нема обавезу да купцу под уговором о осигурању. Међутим, продавац мора да обезбеди купцу, на његов захтев, на његов ризик и трошак (са трошковима) информације потребне за купца осигурања.

) Уговор о превозу
Купац нема обавезу према продавцу да закључи уговор о превозу.
б) Уговор о осигурању
Купац нема обавезу према продавцу да направи уговор о осигурању. Међутим, купац мора да обезбеди продавцу, на његов захтев, неопходне за уговор о осигурању информација.

А.4. Снабдевање

Б.4. Преузимање испоруке

Продавац мора да испоручи робу тако да је пренос на превозника са којима уговор у складу са ставом АКСНУМКС на дан или у оквиру уговореног периода.

Купац мора да испоруку робе чим су испоручена у складу са ставом АКСНУМКС и добити га од превозника на назначеном месту одредишта.

А.5. Пренос ризика

Б.5. Пренос ризика

Продавац сноси сву губитак или оштећење робе док се доставља у складу са ставом АКСНУМКС, са изузетком ризика од губитка или оштећења у околностима наведеним у ставу БКСНУМКС.

Купац сноси све ризике од губитка или оштећења робе од тренутка испоруке у складу са тачком АКСНУМКС.
На дефаулт од обавеза купца да обезбеди обавештење у складу са ставом БКСНУМКС, он сноси све ризике од губитка или оштећења робе од уговореног датума или датум када је истекао договорени рок испоруке, под условом да је роба експлицитно индивидуализирана као робу, која је предмет споразум.

А.6. Расподела трошкова

Б.6. Расподела трошкова

Продавац мора да плати:
) сви трошкови који се односе на робу док су били испоручени у складу са ставом АКСНУМКС, осим трошкова које плаћа купац, како је предвиђено у ставу бб, и
б) Теретни и других АКСНУМКС у ставу), укључујући и трошкове утовара робе и све дажбине у вези са вршењем робе на одредиште, се додељују за продавца по уговору о превозу, и
ц) ако је потребно, трошкови царинских формалности неопходних за извоз робе, као и дажбина, пореза и накнада за извоз, као и трошкове његовог транспорта преко било које земље, ако су на превоз терет продавца.

Купац мора, у складу са одредбама става АКСНУМКС а), платити:
) сви трошкови који се односе на робу по испоруци у складу са ставом АКСНУМКС, осим, ​​ако је могуће, трошкови царинских формалности неопходних за извоз робе, као и порезе, таксе и друге дажбине плаћају на извоз, као што је предвиђено у АКСНУМКС став ц);
б) све у вези производа и трошкове у транзиту до њиховог доласка у уговореном месту одредишта, уколико ови трошкови и трошкови не сноси продавац на уговор о превозу;
ц) пражњења, осим такве трошкове не сноси продавац у уговору о превозу;
г) додатне трошкове који су настали као резултат неуспеха да дају обавештења продавцу, у складу са тачком БКСНУМКС, од уговореног датума или истека уговореног рока за испоруку, под условом да је роба експлицитно индивидуализирана као роба која је предмет уговора;
д) по потреби, трошкови плаћања пореза, дажбина и других званичних трошкова, као и за спровођење царинских формалности плаћа при увозу робе и трошкова да га превезу преко било које земље осим ако су такви трошкови и трошкови не односе према уговору о превозу продавцу.

А.7. Обавештења купца

Б.7. Обавештења продавца

Продавац мора дати обавјештење купца да је роба испоручена је у складу са ставом АКСНУМКС.
Продавац мора да обезбеди обавештење купцу о купца да обезбеди могућност предузимања мера које се обично потребне за купца робе.

Ако купац има право да одреди време за испоруку робе и / или називом одредишта или тачку робе у том месту, он мора да рачуна на продавца, због најаве истих.

А.8. Доставни документ

Б.8. Доказ о испоруци

Ако је уобичајено на захтев купца или продавца, о свом трошку, мора обезбедити купца са уобичајеним превозне исправе (од), у складу са уговором о превозу закључен у складу АКСНУМКС.
Транспортног документа ће указати на робу из уговора и да се датују у договореном року испоруке. Ако је договорено или је опште прихваћена, документ треба да пружи купцу да потражује робу од превозника у назначеном месту одредишта и омогућавају купцу да прода робу у транзиту кроз трансфер накнадног купца или обавештења превознику.
Ако превоз документ преговарати и издао неколико оригинала, купац мора да буде комплетан сет оригинала.

Купац мора да прихвати тај документ превоз издата у складу са ставом АКСНУМКС ако је у складу са уговором.

А.9. Провера, паковање, етикетирање

Б.9. Преглед робе

Продавац мора да плати све трошкове проверу (проверу квалитета, мерење, вагање, бројање) које су неопходне за испоруку робе у складу са тачком АКСНУМКС, као и трошкове прегледа робе пре отпреме, који је прописан од стране власти земље извознице.
Продавац је дужан да о свом трошку паковање робе, осим у случајевима када се посебно трговина обично се узима да брод је наведено у уговору роба распакује. Продавац може спаковати робу на такав начин да је потребно за његов транспорт, осим ако је купац пре уговора не обавести продавца специфичним захтевима паковања. Означавање упаковане робе мора се извршити правилно.

Купац мора да плати трошкове обавезног прегледа робе пре испоруке, осим када се врши такву контролу од по налогу власти земље извознице.

А.10. Информативна помоћ и повезани трошкови

Б.10. Информативна помоћ и повезани трошкови

Ако буде потребно, продавац је дужан да обезбеди купцу или да му помогне у добијању, на захтев купца, на његов ризик и трошак, докумената и информација, укључујући и важне информације о безбедности, који може да затражи од купца на увоз робе и / или транспортује га до финала одредиште.
Продавац је дужан да надокнади купцу за све трошкове и трошкове настале од стране купца у добијању или пружања помоћи у прибављању докумената и информација како је предвиђено у ставу БКСНУМКС.

Купац мора да обавести продавца благовремено захтеве у вези са безбедносним информацијама, тако да продавац може деловати у складу са ставом АКСНУМКС.
Купац мора да надокнади продавцу све трошкове и накнаде за пружање или пружања помоћи у прибављању докумената и информација, као што је предвиђено у ставу АКСНУМКС.
Ако је потребно, купац је дужан да обезбеди продавцу или олакшати у продавцу пријема, на захтев продавца, на његов ризик и трошак, докумената и информација, укључујући и важне информације о безбедности, који може да захтева од продавца да транспортује, извоз робе и њиховог транспорта кроз било који земља.