руски Кинески (поједностављени) Serbian филипино италијански јапански корејски малајски Тајландски вијетнамски

ДДП (Испоручено неоцарињено (... уговорено место опредељења))
Деливеред Дути Неплаћено (... намед плаце оф дестинатион)

"Деливеред дужност неплаћени" значи да продавац испоручује неоцарињена за увоз и неистоварену из приспело средстава транспорта робе до купца, на уговореном месту одредишта. Продавац мора да сноси све трошкове и ризике у довођењу робе и допуне, осим (ако је потребно) било таксе за увоз у земљи дестинације (реч "оптужбе" обухвата одговорност за и ризик обављања царињења и за плаћање царинских формалности, царине, пореза и других накнада). Одговорност за такве оптужбе морају бити сноси купац, као и све трошкове и ризике који произлазе из чињенице да је његов пропуст да обрисали робу за увоз.
Међутим, ако странке желе да продавац сноси ризике и трошкове царинских формалности као и трошкове увоза, онда то треба да буде јасно наведено у релевантном додатку уговора о продаји.
Одговорности, ризици и трошкови истовар и претовар робе зависи од тога ко контролише одабрани место испоруке.
Овај термин се може користити за све врсте превоза, али када је испорука на броду брод или на кеју у луци одредишта, услови треба да се користи ДЕС или ДЕК.

ПРОДАВЦОМ

Обавеза купца

А.1. ДОСТАВА РОБЕ У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ

Б.1. ПЛАЋАЊЕ ЦЕНЕ

Продавац мора, у складу са споразумом о куповини и продаји обезбеди робу и фактура, односно његов еквивалент електронску поруку, као и било који други доказ о усаглашености који може бити потребна уговором о продаји.

Плати прописану уговор о продаји.

А.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Б.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Продавац мора да обезбеди о свом трошку и ризикују било какву дозволу за извоз или других службених овлашћења или друга документа и спроведе, где је то могуће, све царинске формалности за извоз робе и за њихову транзит кроз било коју земљу.

Купац ће о свом трошку и ризикују било какву дозволу за увоз или других службених овлашћења или друга документа и спроведе, где је то могуће, све царинске формалности за увоз робе.

А.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

Б.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

) Уговор о превозу
Продавац мора да уговори о свом трошку за превоз робе до уговореног одредишта. Ако посебна тачка се не слаже или није одређена праксом, продавац може изабрати најприкладнији за њега указују на назначеном месту одредишта.
б) Уговор о осигурању
Без обавеза.

) Уговор о превозу
Без обавеза.
б) Уговор о осигурању
Без обавеза.

А.4. СНАБДЕВАЊЕ

Б.4. ПРИХВАТАЊЕ ДОСТАВЕ

Продавац мора да испоручи робу купцу или било ком другом лицу именованом од стране купца у виду неотгрузхенном на приспелог превозног средства на назначеном месту одредишта на дан или у оквиру уговореног периода за испоруку.

Купац мора да испоруку робе када су испоручене у складу са чланом А.КСНУМКС.

А.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Б.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Продавац мора, у складу са одредбама члана Б.КСНУМКС. и сноси све ризике од губитка или оштећења робе док су испоручене у складу са чланом А.КСНУМКС.

Купац мора да сноси све губитке или оштећења робе од тренутка ризика су достављене у складу са чланом А.КСНУМКС. Купац је дужан да - не испуни своје обавезе у складу са чланом Б.КСНУМКС. - сносити све додатне ризике од губитка и оштећења робе који су настали на тај начин. Купац је дужан да - ако не дати обавештење у складу са чланом Б.КСНУМКС. - сноси сву губитак или оштећење робе из истека уговореног датума или на крају уговореног рока за ризике испоруке. Под условом, међутим, одговара као договорни добра. То значи да се роба правилно идентификован, то јест, јасно издвојена или на други начин идентификована као роба, која је предмет овог уговора.

А.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Б.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Продавац мора, у складу са одредбама Б.КСНУМКС: -.. Поред трошкова који проистичу из члана А.КСНУМКСа), сви трошкови који се односе на робу до тренутка када су они испоручена у складу са чланом А.КСНУМКС, И - ако је потребно - да плати све трошкове царинских формалности неопходних за извоз као и свих дажбина, пореза и других дажбина на терет при извозу и транзиту кроз њихову земљу било пре испоруке у складу са чланом А.КСНУМКС.

Купац мора да плати - све трошкове који се односе на робу од тренутка су реализовани у складу са чланом А.КСНУМКС. - све додатне трошкове настале ако не у складу са чланом Б.КСНУМКС. или треба да не дају обавештење у складу са чланом Б.КСНУМКС. Под условом, међутим, одговара као договорни добра. То значи да се роба правилно идентификован, то јест, јасно издвојена или на други начин идентификована као роба, која је предмет овог уговора, и - где је то могуће, све обавезе, таксе и друге трошкове, као и трошкове царинских формалности плаћа при увозу робе.

А.7. ОБАВЕШТЕЊЕ КУПЦУ

Б.7. ОБАВЕШТЕЊЕ ПРОДАВЦА

Продавац мора дати купцу довољно је да пошаље робу, а купац на било који други обавештења потребна за обављање обично потребне мере да преузме испоруку робе.

Купац мора, кад год је овлашћен да утврди време у оквиру договореног периода и / или тачка узимајући испоруку у назначеном месту одредишта, дати продавац.

А.8. ДОКАЗИ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

Б.8. ДОКАЗИ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

Продавац је дужан да обезбеди купца о свом трошку са циљем испоруке и / или уобичајеним превозним документом (на пример договор Теретница, не може преговарати море товарни лист, један речни документ, ваздушни товарни лист, фактура железничком или друмском или мултимодални документ транспорта) која може бити потребна купац да преузме испоруку робе у складу са чланом А.КСНУМКС. / Б.КСНУМКС.В ако продавац и купац су се сложили да електронски комуницирати , Поменута документа могу бити замењени атомом еквивалент електронске података (ЕДИ).

Купац мора да прихвати одговарајући налог за испоруку или транспортни документ, у складу са чланом А.КСНУМКС.

А.9. ПРОВЕРА - ПАКОВАЊЕ - ОЗНАЧАВАЊЕ

Б.9. ИНСПЕКЦИЈА РОБЕ

Продавац мора да плати трошкове оних проверу пословања (као што је провера квалитета, мерење, вагање, бројање) које су неопходне за испоруку робе у складу са чланом А.КСНУМКС. Продавац мора да обезбеди о свом трошку паковању (осим ако је за одређену трговину да испоручи робу уобичајене уговора распаковали) која је потребна за испоруку. Паковање треба да буде на одговарајући начин означена.

Купац мора да плати трошкове било пре испоруке инспекције, осим када је таква инспекција је овлашћена од стране власти земље извоза.

А.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Б.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Продавац мора да донесе купцу на захтев трошку каснијем, ризик и сваку помоћ у добијању било докумената или еквивалентних електронских порука излажења или преносити у земљи отпреме и / или земље порекла (осим оних наведених у А.КСНУМКС.) које купац може захтевати за увоз робе. Продавац мора да обезбеди купца са неопходним информацијама за набавку осигурање.

Купац мора да плати све трошкове и дажбине који су настали приликом добијања докумената или еквивалентних електронских порука, као што је предвиђено у члану А.КСНУМКС, и надокнади продавцу насталу другог као резултат помоћи купцу..