руски Кинески (поједностављени) Serbian филипино италијански јапански корејски малајски Тајландски вијетнамски

ДАФ (Испоручено на граници (... уговорено место))
Испоручено на граници (... уговорено место)

Термин "испоручено на граници" значи да продавац испоручује када је смешта роба не истоварена, оцарињена за извоз, али не и за увоз на возила до купца, на уговореном месту и месту на граници, али пре пријема робе на граничном прелазу суседних земаља. Термин "граница" означава сваку границу, укључујући и земљу извоза. Дакле, важно је да се тачно дефинишу границе тако да ће се навести тачка и место.
Међутим, ако странке желе да продавац буде одговоран за истовар робе из приспелог превозног средства и да сноси ризике и трошкове истовара, то треба да буде јасно наведено у релевантном додатку уговора о продаји.
Овај термин може да се користи без обзира на врсту превоза у случајевима када се роба испоручује на копненој граници.
Ако испорука је да се одржи у луци одредишта, на броду брод или на кеју, термини треба да се користи ДЕС или ДЕК.

ПРОДАВЦОМ

Обавеза купца

А.1. ДОСТАВА РОБЕ У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ

Б.1. ПЛАЋАЊЕ ЦЕНЕ

Продавац мора, у складу са споразумом о куповини и продаји обезбеди робу и фактура, односно његов еквивалент електронску поруку, као и било који други доказ о усаглашености који може бити потребна уговором о продаји.

Плати прописану уговор о продаји.

А.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Б.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Продавац мора да обезбеди о свом трошку и ризикују било какву дозволу за извоз или друго службено овлашћење неопходне за стављање робе купцу. Продавац је дужан да спроведе, где је то могуће, све царинске формалности за извоз робе у назначеном месту испоруке на граници и за њихово транзиту кроз било коју земљу.

Купац ће о свом трошку и ризикују било какву дозволу за увоз или другу званичну ауторизацију и спроведе, где је то могуће, све царинске формалности за увоз робе и за њихову каснију превоз.

А.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

Б.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

) Уговор о превозу
и) продавац мора да ангажује о свом трошку за превоз робе до уговореног тачке, ако их има, на месту испоруке на граници. Ако тачка на назначеном месту испоруке на граници није договорено или није одређена праксом, продавац може изабрати најприкладнији за њега указују на назначеном месту испоруке.
ии) продавац може, међутим, купца захтев, ризик и трошак, да закључи о превозу робе из каснијег транспорта назначеном месту на граници до коначног одредишта, под називом купца у земљи увозници. Продавац може одбити да изврши уговор, у ком случају ће одмах обавестити правилно купца.
б) Уговор о осигурању
Без обавеза.

) Уговор о превозу
Без обавеза.
б) Уговор о осигурању
Без обавеза.

А.4. СНАБДЕВАЊЕ

Б.4. ПРИХВАТАЊЕ ДОСТАВЕ

Продавац мора да обезбеди неотгрузхенни робу купцу на приспелог превозног средства на назначеном месту испоруке на граници на дан или време.

Купац мора да испоруку робе када су испоручене у складу са чланом А.КСНУМКС.

А.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Б.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Продавац мора, у складу са одредбама Б.КСНУМКС. сноси све ризике од губитка или оштећења робе док су испоручена у складу са чланом А.КСНУМКС.

Купац мора да сноси све губитке или оштећења робе од тренутка ризика су достављене у складу са чланом А.КСНУМКС. Купац је дужан да - ако не дати обавештење у складу са чланом Б.КСНУМКС. - сноси све ризике од губитка или оштећења робе од истека уговореног датума или датума уговореног периода за испоруку. Под условом, међутим, одговара као договорни добра. То значи да се роба правилно идентификован, то јест, јасно издвојена или на други начин идентификована као роба, која је предмет овог уговора.

А.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Б.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Продавац мора, у складу са одредбама Б.КСНУМКС: -.. Поред трошкова који проистичу из члана А.КСНУМКСа) - сви трошкови који се односе на робу док су били испоручени у складу са чланом А.КСНУМКС и - ако вам је потребно - да плати све трошкове царинских формалности као и све дажбине, порезе и друге дажбине плаћају се при извозу и транзиту кроз њихову земљу било пре испоруке у складу са чланом А.КСНУМКС.

Купац мора да плати - све трошкове који се односе на робу из времена испоруке у складу са чланом А.КСНУМКС, укључујући и трошкове истовара потребно да преузме испоруку робе из возила, на уговореном месту на граници, и - све додатне. трошкови настали као резултат његовог неиспуњења обавеза да прихвати робу су достављене у складу са чланом А.КСНУМКС., или да поруку у складу са чланом Б.КСНУМКС. Под условом, међутим, одговара као договорни добра. То значи да се роба правилно идентификован, то јест, јасно издвојена или на други начин идентификована као роба, која је предмет овог уговора, и - где је то могуће, све обавезе, порезе и друге дажбине као и трошкове царинских формалности плаћају приликом увоза робе, и, ако је потребно, за њихову каснију транспорт.

А.7. ОБАВЕШТЕЊЕ КУПЦУ

Б.7. ОБАВЕШТЕЊЕ ПРОДАВЦА

Продавац мора да купац довољно да је роба послата на наведеној локацији на граници, као и да купац било ког другог обавештења потребна му да преузме испоруку.

Купац мора, ако има право да одреди време у оквиру договореног периода и / или тачка узимајући испоруку на назначеном месту, дају продавац.

А.8. ДОКАЗ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

Б.8. ДОКАЗ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

и) Продавац је дужан о свом трошку обезбеди купцу са уобичајеном документа или други доказ о испоруци робе у назначеном месту на граници, у складу са чланом А.КСНУМКС.а) И). ии) продавац мора - осим ако се стране договориле су се о накнадном транспорту робе до уговореног места на граници, у складу са чланом А.КСНУМКСа), ии) - да се обезбеди купца о свом трошку и ризик нормално добити у земљи испорука транзитног саобраћаја документ превоз робе на заједнички услови из тачке поласка у земљи извоза купцу наведено коначно одредиште у земљи увоза. Ако продавац и купац су се сложили да електронски комуницирају, документ из овог члана може се заменити еквивалентним електронску размену података (ЕДИ).

Купац мора да прихвати документ транспорт и / или други доказ о испоруци у складу са чланом А.КСНУМКС.

А.9. ПРОВЕРА - ПАКОВАЊЕ - ОЗНАЧАВАЊЕ

Б.9. ИНСПЕКЦИЈА РОБЕ

Продавац мора да плати трошкове тих провера пословања (као што су провера квалитета, мерење, вагање, бројање) које су неопходне за испоруку робе у складу са чланом А.КСНУМКС. Продавац мора о свом трошку паковању (осим у посебним трговини обично узима или је пристао да испоручи робу описа уговора Унпацкед) која је потребна за превоз робе до границе. Паковање се врши у мери у којој су околности које се односе на превоз (на пример модалитета, дестинације) су направљени позната продавцу пре закључења уговора о продаји. Паковање треба да буде означен на одговарајући начин.

Купац мора да плати трошкове било пре испоруке инспекције, осим када је таква инспекција је овлашћена од стране власти земље извоза.

А.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Б.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Продавац мора да донесе купцу на захтев трошку каснијем, ризик и сваку помоћ у добијању било докумената или еквивалентних електронских порука излажења или преносити у земљи отпреме и / или земље порекла (осим оних наведених у А.КСНУМКС.) које купац може захтевати за увоз робе и, где је неопходно, за транзит кроз њихову било којој земљи. Продавац мора да обезбеди купца са неопходним информацијама за набавку осигурање.

Купац мора да плати све трошкове и трошкове који су настали приликом добијања докумената или еквивалентних електронских порука, као што је предвиђено у члану А.КСНУМКС., И надокнадити продавцу који су настали уз помоћ купцу. У случају потребе, у складу са чланом А.КСНУМКСа) ии) обезбеди продавцу на његов захтев, али на трошак и ризик купца, одобрење за контролу размена, дозвола и других исправа или оверене копије, као и на адресу крајњег одредишта робе у земљи увоза да добију путем документ транспорта или било који други документ разматран у А.КСНУМКС. ии).