руски Кинески (поједностављени) Serbian филипино италијански јапански корејски малајски Тајландски вијетнамски

ДДП (Испоручено оцарињено (... уговорено место опредељења))
Испоручено оцарињено (... намед плаце оф дестинатион)

Термин "Испоручено оцарињено" значи да продавац испоручује робу, оцарињену, а не истовара из приспелог превозног средства и робе на купца, на уговореном месту одредишта. Продавац мора да сноси све трошкове и ризике у вези са допремањем робе, укључујући и (где је примењиво), све оптужбе за увоз у земљу одредишта (реч "дужност" обухвата одговорност и ризике за књиговодствене од царине, као и плаћање царинских формалности, царине дажбине, порези и друге дажбине).
Док ЕКСВ термин за минималну обавезу продавца, ДДП представља максималну обавезу.
Овај термин не би требало користити ако продавац није у могућности директно или индиректно да добије увозну дозволу. Ако странке желе да искључе из обавеза продавца неке од трошкова који се плаћају код увоза (као што је порез на додату вредност - ПДВ), то треба јасно дефинисати у уговору о продаји.
Ако уговорне стране желе да купац сноси све ризике и трошкове увоза, треба да користите термин ДДУ. Овај термин се може користити за све врсте превоза, али када је испорука на броду брод или на кеју у луци одредишта, треба користити термине ДЕС или ДЕК.

ПРОДАВЦОМ

Обавеза купца

А.1. ДОСТАВА РОБЕ У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ

Б.1. ПЛАЋАЊЕ ЦЕНЕ

Продавац мора, у складу са споразумом о куповини и продаји обезбеди робу и фактура, односно његов еквивалент електронску поруку, као и било који други доказ о усаглашености који може бити потребна уговором о продаји.

Плати прописану уговор о продаји.

А.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Б.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Продавац ће, о свом трошку и ризику, било извоз и увоз дозвола или други документи овлашћења или других службених и спроведе, где је то могуће, све царинске формалности потребне за извоз и увоз робе и за њихово транзит кроз било земља.

Купац ће, на захтев продавца у доношењу свој рачун у опасности и сваку помоћ у добијању, где је то могуће, свака лиценца за увоз или неки други званични овлашћење потребно за увоз робе.

А.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

Б.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

) Уговор о превозу
Продавац мора да уговори о свом трошку за превоз робе до уговореног одредишта. Ако посебна тачка се не слаже или није одређена праксом, продавац може изабрати најприкладнији за њега указују на назначеном месту одредишта.
б) Уговор о осигурању
Без обавеза.

) Уговор о превозу
Без обавеза.
б) Уговор о осигурању
Без обавеза.

А.4. СНАБДЕВАЊЕ

Б.4. ПРИХВАТАЊЕ ДОСТАВЕ

Продавац мора да испоручи робу купцу или било ком другом лицу именованом од стране купца у виду неотгрузхенном на приспелог превозног средства на назначеном месту одредишта на дан или у оквиру уговореног периода за испоруку.

Купац мора да испоруку робе када су испоручене у складу са чланом А.КСНУМКС.

А.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Б.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Продавац мора, у складу са одредбама члана Б.КСНУМКС. и сноси све ризике од губитка или оштећења робе док су испоручене у складу са чланом А.КСНУМКС.

Купац мора да сноси све губитке или оштећења робе од тренутка ризика су достављене у складу са чланом А.КСНУМКС. Купац је дужан да - не испуни своје обавезе у складу са чланом Б.КСНУМКС. - сносити све додатне ризике од губитка и оштећења робе који су настали на тај начин. Купац је дужан да - ако не дати обавештење у складу са чланом Б.КСНУМКС. - сноси сву губитак или оштећење робе из истека уговореног датума или на крају уговореног рока за ризике испоруке. Под условом, међутим, одговара као договорни добра. То значи да се роба правилно идентификован, то јест, јасно издвојена или на други начин идентификована као роба, која је предмет овог уговора.

А.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Б.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Продавац мора, у складу са одредбама Б.КСНУМКС: -.. Поред трошкова који проистичу из члана А.КСНУМКСа), сви трошкови који се односе на робу до тренутка када су они испоручена у складу са чланом А.КСНУМКС, И - ако је потребно - да плати све трошкове царинских формалности неопходних за извоз и увоз, као и све дажбине, порезе и друге дажбине плаћају се при извозу и увозу робе, а за њихову транзит кроз било коју земљу пре испоруке у складу са чланом А. КСНУМКС.

Купац мора, у складу са одредбама члана А.КСНУМКСа): - сви трошкови који се односе на робу по испоруци, у складу са чланом А.КСНУМКС. - Све додатне трошкове који су настали уколико не успе да у складу са чланом Б.КСНУМКС. или да дају обавештења у складу са чланом Б.КСНУМКС. Под условом, међутим, правилно линија усклађености. То значи да ће роба бити правилно идентификован, то је издвојено или на други начин идентификована као роба, која је предмет овог уговора.

А.7. ОБАВЕШТЕЊЕ КУПЦУ

Б.7. ОБАВЕШТЕЊЕ КУПЦУ

Продавац мора дати купцу да пошаље робу, а купац на било који други обавештења потребна за обављање обично потребне мере да преузме испоруку робе.

Купац мора, кад год је овлашћен да утврди време у оквиру договореног периода и / или тачка узимајући испоруку у назначеном месту одредишта, дати продавац.

А.8. ДОКАЗИ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

Б.8. ДОКАЗИ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

Продавац је дужан да обезбеди купца о свом трошку са циљем испоруке и / или уобичајеним превозним документом (на пример договор Теретница, не може преговарати море товарни лист, један речни документ, ваздушни товарни лист, фактура железничком или друмском или мултимодални документ транспорта) која може бити потребна купац да преузме испоруку робе у складу са члановима А.КСНУМКС. / Б.КСНУМКС. Ако продавац и купац су се сложили да електронски комуницирају, документ из овог члана може се заменити еквивалентним електронску размену података (ЕДИ).

Купац мора да прихвати одговарајући налог за доставу или транспорт документв Члан А.КСНУМКС.

А.9. ПРОВЕРА - ПАКОВАЊЕ - ОЗНАЧАВАЊЕ

Б.9. ИНСПЕКЦИЈА РОБЕ

Продавац мора да плати трошкове оних проверу пословања (као што је провера квалитета, мерење, вагање, бројање) које су неопходне за испоруку робе у складу са чланом А.КСНУМКС. Продавац мора да обезбеди о свом трошку паковању (осим ако је за одређену трговину да испоручи робу уобичајене уговора распаковали) која је потребна за испоруку. Паковање треба да буде на одговарајући начин означена.

Купац мора да плати трошкове било пре испоруке инспекције, осим када је таква инспекција је овлашћена од стране власти земље извоза.

А.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Б.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Продавац мора да сноси све трошкове и дажбине који су настали приликом добијања докумената или еквивалентних електронских порука, као што је предвиђено у члану Б.КСНУМКС., И надокнадити све трошкове који су настали од стране купаца последњег као резултат му помогне. Продавац мора да обезбеди купца са неопходним информацијама за набавку осигурање.

Купац ће, на захтев продавца у доношењу свој рачун у опасности и сваку помоћ у добијању било докумената или еквивалентних електронских порука издатих или преносити у земљи увоза, продавац може захтевати да испоручи робу на такав начин да се купцу.