руски Кинески (поједностављени) Serbian филипино италијански јапански корејски малајски Тајландски вијетнамски

ДЕК (Испоручено Ек Куаи (... одредишној луци))
Деливеред Ек Куаи (... намед порт оф дестинатион)

Термин "Испоручено франко Куаи" значи да продавац испуњава своју обавезу да испоручи робу када је роба, неоцарињена за увоз, на располагање купцу на кеју у одредишној луци. Продавац мора да сноси све трошкове и ризике у вези са превозом и истовар робе на кеју. Термин ДЕК захтева купца да царињења за увоз робе, као и плаћање пореза, дажбина и других дажбина при увозу.
Међутим, ако странке желе продавац сноси све или део трошкова увоза, онда то треба да буде јасно наведено у релевантном додатку уговора о продаји.
Овај термин се може користити само за поморски или унутрашњим пловним путевима или мултимодални транспорт, када се роба истовара са брода да пристане у луци одредишта. Међутим, ако уговорне стране желе да у обавезу продавца укључе ризик и трошкове у вези са пресељењем робу из кеју на друго место (складишта, терминала, итд) у луци или изван луке, термини треба да се користи ДДУ и ДДП.

ПРОДАВЦОМ

Обавеза купца

А.1. ДОСТАВА РОБЕ У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ

Б.1. ПЛАЋАЊЕ ЦЕНЕ

Продавац мора, у складу са споразумом о куповини и продаји обезбеди робу и фактура, односно његов еквивалент електронску поруку, као и било који други доказ о усаглашености који може бити потребна уговором о продаји.

Плати прописану уговор о продаји.

А.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Б.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Продавац ће, о свом трошку и ризику, било извозна дозвола или других докумената овлашћења или других службених и спроведе, где је то могуће, све царинске формалности потребне за извоз робе и за њихову транзит кроз било коју земљу.

Купац ће о свом трошку и ризикују било какву дозволу за увоз или других службених овлашћења или друга документа и спроведе, где је то могуће, све царинске формалности за увоз робе.

А.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

Б.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

) Уговор о превозу
Продавац мора да уговори о свом трошку за превоз робе до уговореног кеју у назначеној луци одредишта. Ако посебна пристаниште није договорено или није одређена праксом, продавац може изабрати најприкладнији за њега пристаниште у луци одредишта.
б) Уговор о осигурању
Без обавеза.

) Уговор о превозу
Без обавеза.
б) Уговор о осигурању
Без обавеза.

А.4. СНАБДЕВАЊЕ

Б.4. ПРИХВАТАЊЕ ДОСТАВЕ

Продавац мора да испоручи робу купцу на обали према члану А.КСНУМКСа) на дан или у оквиру уговореног периода.

Купац мора да прихвати робу када је испоручена у складу са чланом А.КСНУМКС.

А.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Б.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Продавац мора, у складу са одредбама члана Б.КСНУМКС. и сноси све ризике од губитка или оштећења робе док су испоручене у складу са чланом А.КСНУМКС.

Купац мора да сноси све губитке или оштећења робе од тренутка ризика су достављене у складу са чланом А.КСНУМКС. Купац је дужан да - ако не дати обавештење у складу са чланом Б.КСНУМКС. - сноси сву губитак или оштећење робе из истека уговореног датума или уговореном року испоруке ризика. Под условом, међутим, одговара као договорни добра. То значи да се роба правилно идентификован, то јест, јасно издвојена или на други начин идентификована као роба, која је предмет овог уговора.

А.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Б.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Продавац мора, у складу са одредбама Б.КСНУМКС: -. Поред трошкова који проистичу из члана А.КСНУМКСа), сви трошкови који се односе на робу до испоруке на пристаништу, у складу са чланом А.КСНУМКС, и - ако. вам је потребно - да плати све трошкове царинских формалности као и све дажбине, порезе и друге дажбине плаћају се при извозу и транзиту кроз њихову земљу било пре испоруке у складу са чланом А.КСНУМКС.

Купац мора да плати - све трошкове који се односе на робу од тренутка су реализовани у складу са чланом А.КСНУМКС, укључујући све трошкове у вези са руковањем робом у луци до његовог каснијег транспорта или стављање у складишту или терминала, и - све. додатни трошкови настали као резултат његовог неиспуњења обавеза да прихвати робу након што је овај био стављен на располагање у складу са чланом Б.КСНУМКС. Под условом, међутим, одговара као договорни добра. То значи да се роба правилно идентификован, то јест, јасно издвојена или на други начин идентификована као роба, која је предмет овог уговора, и - где је то могуће, све обавезе, порезе и друге дажбине као и трошкове царинских формалности плаћа при увозу робе и за њихову каснију транспорт.

А.7. ОБАВЕШТЕЊЕ КУПЦУ

Б.7. ОБАВЕШТЕЊЕ ПРОДАВЦА

Продавац мора да купац довољно за очекивани датум доласка именованог суда у складу са чланом А.КСНУМКС., Као и да купац било ког другог обавештења потребна за обављање обично потребне мере да преузме испоруку робе.

Купац мора, ако има право да одреди време у оквиру договореног периода и / или тачка узимајући испоруку у одредишној луци, дати продавац.

А.8. ДОКАЗИ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

Б.8. ДОКАЗИ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

Продавац мора да обезбеди купцу, на трошак испоруке налога и / или уобичајене саобраћајне исправе (на пример, преговарати коносман, не може преговарати море товарни лист, речни документ или мултимодални транспорт документ) да омогући купцу да преузме испоруку робе и уклоните их из кеја . У случају продавца и купца су се сложили да електронски комуницирати, документ из горе може бити замењен еквивалентним електронских података (ЕДИ).

Купац мора да прихвати налог за испоруку или транспортни документ, у складу са чланом А.КСНУМКС.

А.9. ПРОВЕРА - ПАКОВАЊЕ - ОЗНАЧАВАЊЕ

Б.9. ИНСПЕКЦИЈА РОБЕ

Продавац мора да плати трошкове оних проверу пословања (као што је провера квалитета, мерење, вагање, бројање) које су неопходне за испоруку робе у складу са чланом А.КСНУМКС. Продавац мора да обезбеди о свом трошку паковању (осим ако је за одређену трговину да испоручи робу уобичајене уговора распаковали) која је потребна за испоруку. Паковање треба да буде на одговарајући начин означена.

Купац мора да плати трошкове било пре испоруке инспекције, осим када је таква инспекција је овлашћена од стране власти земље извоза.

А.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Б.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Продавац ће, на захтев купца у доношењу трошковима, ризик и сваку помоћ у добијању било докумената или еквивалентних електронских порука (осим оних поменутих у А.КСНУМКС.) Издато или преносити у земљи отпреме и / или земљу порекла које купац може захтевати за увоз робе. Продавац мора да обезбеди купца са неопходним информацијама за набавку осигурање.

Купац мора да плати све трошкове и дажбине који су настали приликом добијања докумената или еквивалентних електронских порука, као што је предвиђено у члану А.КСНУМКС, и надокнади продавцу насталу другог као резултат помоћи купцу..