руски Кинески (поједностављени) Serbian филипино италијански јапански корејски малајски Тајландски вијетнамски

ДГС (Испоручено Ек Схип (... одредишној луци))
Испоручено франко брод (... намед порт оф дестинатион)

Термин "Испоручено франко брод" значи да продавац испоручује када ставља неоцарињена за увоз робе купцу на броду брода у одредишној луци. Продавац мора да сноси све трошкове и ризике у вези са допремањем робе до одредишне луке пре истовара. Ако уговорне стране желе да продавац сноси трошкове и ризике истовара робе требало би применити термин ДЕК.
Овај термин се може користити само за поморски или унутрашњим пловним путевима или мултимодални транспорт када роба стигне у луку одредишта на пловилу.

ПРОДАВЦОМ

Обавеза купца

А.1. ДОСТАВА РОБЕ У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ

Б.1. ПЛАЋАЊЕ ЦЕНЕ

Продавац мора, у складу са споразумом о куповини и продаји обезбеди робу и фактура, односно његов еквивалент електронску поруку, као и било који други доказ о усаглашености који може бити потребна уговором о продаји.

Плати прописану уговор о продаји.

А.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Б.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Продавац мора да обезбеди о свом трошку и ризикују било какву дозволу за извоз или других службених овлашћења или друга документа и спроведе, где је то могуће, све царинске формалности за извоз робе и, где је неопходно, за транзит њихову преко трећих земаља.

Купац ће о свом трошку и ризикују било какву дозволу за увоз или другу званичну ауторизацију и спроведе, где је то могуће, све царинске формалности за увоз робе.

А.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

Б.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

) Уговор о превозу
Продавац мора да уговори о свом трошку за превоз робе до уговореног тачке, ако их има, у одредишној луци. Уколико тачка није договорено или није одређена праксом, продавац може изабрати најприкладнији за њега указују на назначеној луци одредишта.
б) Уговор о осигурању
Без обавеза.

) Уговор о превозу
Без обавеза.
б) Уговор о осигурању
Без обавеза.

А.4. СНАБДЕВАЊЕ

Б.4. ПРИХВАТАЊЕ ДОСТАВЕ

Продавац мора да испоручи робу купцу на броду брод истовар тачку, у складу са чланом А.КСНУМКСа) на назначеној луци одредишта на дан или у оквиру уговореног периода, на такав начин да буде уклоњен са брода до истовара опреме одговара природи робе.

Купац мора да испоруку робе када су испоручене у складу са чланом А.КСНУМКС.

А.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Б.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Продавац мора, у складу са одредбама Б.КСНУМКС. Сноси све ризике од губитка или оштећења робе док су испоручена у складу са чланом А.КСНУМКС.

Купац мора да сноси све губитке или оштећења робе од тренутка ризика су достављене у складу са чланом А.КСНУМКС. Купац је дужан да - ако не дати обавештење у складу са чланом Б.КСНУМКС. - сноси све ризике од губитка или оштећења робе од истека уговореног датума или датума уговореног периода за испоруку. Под условом, међутим, одговара као договорни добра. То значи да се роба правилно идентификован, то јест, јасно издвојена или на други начин идентификована као роба, која је предмет овог уговора.

А.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Б.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Продавац мора, у складу са одредбама Б.КСНУМКС: -.. Поред трошкова који проистичу из члана А.КСНУМКСа), сви трошкови који се односе на робу док су били испоручени у складу са чланом А.КСНУМКС и - ако вам је потребно - да плати све трошкове царинских формалности као и све дажбине, порезе и друге дажбине плаћају се при извозу и транзиту кроз њихову земљу било пре испоруке у складу са чланом А.КСНУМКС.

Купац мора да плати - све трошкове који се односе на робу од тренутка су реализовани у складу са чланом А.КСНУМКС, укључујући и трошкове истовара робе из брода потребно да преузме испоруку, и - све додатне трошкове који су настали због неиспуњавања обавеза. да робу, након што је овај био стављен на располагање у складу са чланом А.КСНУМКС., или да пружи обавештење у складу са чланом Б.КСНУМКС. Под условом, међутим, одговара као договорни добра. То значи да се роба правилно идентификован, то јест, јасно издвојена или на други начин идентификована као роба, која је предмет овог уговора, и - где је то могуће, све обавезе, порезе и друге дажбине као и трошкове царинских формалности плаћа при увозу робе.

А.7. ОБАВЕШТЕЊЕ КУПЦУ

Б.7. ОБАВЕШТЕЊЕ ПРОДАВЦА

Продавац мора да купац довољно за очекивани датум доласка именованог суда у складу са чланом А.КСНУМКС., Као и да купац било ког другог обавештења потребна за обављање обично потребне мере да преузме испоруку робе.

Купац мора, кад год је овлашћен да утврди време у оквиру договореног периода и / или тачка узимајући испоруку у одредишној луци, дати продавац.

А.8. ДОКАЗИ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

Б.8. ДОКАЗИ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

Продавац мора да обезбеди купцу, на трошак испоруке налога и / или уобичајене саобраћајне исправе (на пример, преговарати коносман, не може преговарати море товарни лист, речни документ или мултимодални транспорт документ) да омогући купцу да тражи робу од превозника у луци одредишта. У случају продавца и купца су се сложили да електронски комуницирати, документ из горе може бити замењен еквивалентним електронских података (ЕДИ).

Купац мора да прихвати налог за испоруку или транспортни документ, у складу са чланом А.КСНУМКС.

А.9. ПРОВЕРА - ПАКОВАЊЕ - ОЗНАЧАВАЊЕ

Б.9. ИНСПЕКЦИЈА РОБЕ

Продавац мора да плати трошкове оних проверу пословања (као што је провера квалитета, мерење, вагање, бројање) које су неопходне за испоруку робе у складу са чланом А.КСНУМКС. Продавац мора да обезбеди о свом трошку паковању (осим ако је за одређену трговину да испоручи робу уобичајене уговора распаковали) која је потребна за испоруку. Паковање треба да буде на одговарајући начин означена.

Купац мора да плати трошкове било пре испоруке инспекције, осим када је таква инспекција је овлашћена од стране власти земље извоза.

А.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Б.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Продавац мора да донесе купцу на захтев трошку каснијем, ризик и сваку помоћ у добијању било докумената или еквивалентних електронских порука излажења или преносити у земљи отпреме и / или земље порекла (осим оних наведених у А.КСНУМКС.) које купац може захтевати за увоз робе. Продавац мора да обезбеди купца са неопходним информацијама за набавку осигурање.

Купац мора да плати све трошкове и дажбине који су настали приликом добијања докумената или еквивалентних електронских порука, као што је предвиђено у члану А.КСНУМКС, и надокнади продавцу насталу другог као резултат помоћи купцу..