руски Кинески (поједностављени) Serbian филипино италијански јапански корејски малајски Тајландски вијетнамски

ДГС (Испоручено франко брода (... именована лука одредишта))
Испоручено франко брод (... намед порт оф дестинатион)

Испоручено франко брода значи да је продавац извршио испоруку када је робу, која није оцарињена за увоз, ставила на располагање купцу на броду у именованој одредишној луци. Продавац мора сносити све трошкове и ризике довођења робе у именовану одредишну луку пре њеног истовара. Ако стране желе да продавац сноси трошкове и ризике истовара робе, користиће се термин ДЕК.
Овај израз се може користити само за превоз морем или унутрашњим пловним путем или мултимодални транспорт када роба стигне у одредишну луку бродом.

ПРОДАВЦОМ

Обавеза купца

А.1. ДОСТАВА РОБЕ У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ

Б.1. ПЛАЋАЊЕ ЦЕНЕ

Продавац мора, у складу са споразумом о куповини и продаји обезбеди робу и фактура, односно његов еквивалент електронску поруку, као и било који други доказ о усаглашености који може бити потребна уговором о продаји.

Плати прописану уговор о продаји.

А.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Б.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Продавац мора, о свом трошку и ризику, да прибави било коју извозну дозволу или друго званично овлашћење или друге документе и да изврши, где је то примењиво, све царинске формалности потребне за извоз робе на граници и, ако је потребно, за транспорт робе у транзиту.преко трећих земаља.

Купац мора на сопствену одговорност и трошак да прибави било коју увозну дозволу или друго званично овлашћење и да изврши, где је применљиво, све царинске формалности потребне за увоз робе.

А.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

Б.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

) Уговор о превозу
Продавац мора о свом трошку уговорити превоз робе до именоване тачке, ако постоји, у именованој одредишној луци. Уколико таква тачка није уговорена или није одређена праксом овакве доставе, продавац може изабрати за њега најпогодније место у именованој одредишној луци.
б) Уговор о осигурању
Без обавеза.

) Уговор о превозу
Без обавеза.
б) Уговор о осигурању
Без обавеза.

А.4. СНАБДЕВАЊЕ

Б.4. ПРИХВАТАЊЕ ДОСТАВЕ

Продавац мора ставити робу на располагање купцу на броду на месту истовара у складу са А.3 (а) у именованој одредишној луци на уговорени датум или у уговореном временском периоду тако да роба може се уклонити са пловила средствима за истовар који одговарају природи робе.

Купац мора да испоруку робе када су испоручене у складу са чланом А.КСНУМКС.

А.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Б.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Продавац мора, у складу са одредбама Б.5., сносити све ризике губитка или оштећења робе све док не буде испоручена у складу са А4.

Купац мора да сноси све губитке или оштећења робе од тренутка ризика су достављене у складу са чланом А.КСНУМКС. Купац је дужан да - ако не дати обавештење у складу са чланом Б.КСНУМКС. - сноси све ризике од губитка или оштећења робе од истека уговореног датума или датума уговореног периода за испоруку. Под условом, међутим, одговара као договорни добра. То значи да се роба правилно идентификован, то јест, јасно издвојена или на други начин идентификована као роба, која је предмет овог уговора.

А.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Б.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Продавац мора, у складу са одредбама члана Б.6: - поред трошкова који произилазе из члана А.3а), сносити све трошкове везане за робу до тренутка када је испоручена у складу са чланом А4., и - ако ће то бити потребно - да плати све трошкове везане за спровођење царинских формалности, као и друге дажбине, порезе и друге накнаде које се плаћају приликом извоза робе и слања у транзиту преко трећих земаља пре испоруке у складу са чланом А4.

Купац је дужан: - да сноси све трошкове везане за робу, од тренутка предаје у складу са чланом А4., укључујући и трошкове истовара робе са брода, неопходне за преузимање, и - да сноси све додатне трошкове настао као резултат његовог неиспуњења своје обавезе да прихвати робу након што му је иста стављена на располагање у складу са чланом А4., или да обавести у складу са чланом Б.7. Услов је, међутим, да је роба у складу са уговором. То значи да роба мора бити прописно идентификована, односно дефинитивно одвојена или на други начин означена као роба која је предмет овог уговора, и - платити, ако је потребно, све дажбине, порезе и друге накнаде, као и трошкове царинске формалности које се плаћају при увозу робе.

А.7. ОБАВЕШТЕЊЕ КУПЦУ

Б.7. ОБАВЕШТЕЊЕ ПРОДАВЦА

Продавац мора да купац довољно за очекивани датум доласка именованог суда у складу са чланом А.КСНУМКС., Као и да купац било ког другог обавештења потребна за обављање обично потребне мере да преузме испоруку робе.

Купац је дужан да, уколико има право да одреди време у уговореном року и/или место испоруке у именованој одредишној луци, о томе обавести продавца.

А.8. ДОКАЗИ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

Б.8. ДОКАЗИ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

Продавац мора о свом трошку купцу доставити налог за испоруку и/или обичну транспортну исправу (на пример, преносиви товарни лист, непреговорни морски товарни лист, доказ о превозу унутрашњим пловним путем или мултимодални товарни лист) како би омогућио купац да преузме робу од превозника у одредишној луци. У случају да су се продавац и купац договорили о коришћењу електронских комуникација, горе наведени документи могу бити замењени еквивалентним електронским порукама (ЕДИ).

Купац мора да прихвати налог за испоруку или транспортни документ, у складу са чланом А.КСНУМКС.

А.9. ПРОВЕРА - ПАКОВАЊЕ - ОЗНАЧАВАЊЕ

Б.9. ИНСПЕКЦИЈА РОБЕ

Продавац мора да плати трошкове оних проверу пословања (као што је провера квалитета, мерење, вагање, бројање) које су неопходне за испоруку робе у складу са чланом А.КСНУМКС. Продавац мора да обезбеди о свом трошку паковању (осим ако је за одређену трговину да испоручи робу уобичајене уговора распаковали) која је потребна за испоруку. Паковање треба да буде на одговарајући начин означена.

Купац мора да плати трошкове било пре испоруке инспекције, осим када је таква инспекција је овлашћена од стране власти земље извоза.

А.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Б.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Продавац је дужан, на захтев купца, да му, о његовом трошку и ризику, пружи пуну помоћ у прибављању свих докумената или еквивалентних електронских порука (осим оних наведених у члану А.8.) издатих или коришћених у земљи. отпреме и/или у земљи порекла робе, која би купцу могла бити потребна да увезе робу. Продавац је у обавези да купцу достави све податке неопходне за спровођење допунског осигурања.

Купац мора да плати све трошкове и дажбине који су настали приликом добијања докумената или еквивалентних електронских порука, као што је предвиђено у члану А.КСНУМКС, и надокнади продавцу насталу другог као резултат помоћи купцу..