руски Кинески (поједностављени) Serbian филипино италијански јапански корејски малајски Тајландски вијетнамски

ЦАФ (Трошкови, осигурање и превоз (... названа одредишна лука).)
Цена, осигурање и превоз (... одредишној луци)

"Цена, осигурање и превоз" значи да продавац испоручује робу када је прешла ограду брода у отпремној луци. Продавац мора да плати и трошкове возарином која је потребна да се роба допреми до одредишне луке али ризик од губитка или оштећења робе, као и све додатне трошкове због догађаја после испоруке, преносе се са продавца на купца.
Међутим, у ЦИФ продавац такође мора да набави поморско осигурање против ризика купца од губитка или оштећења робе у транзиту.
Сходно томе, продавац уговара осигурање и плаћа премију осигурања. Купац треба напоменути да, под условима ЦИФ, продавац је дужан да прибави осигурање само на минималном поклопцу.
Ако купац жели да има већи степен покривености, да би било потребно да се сложе са продавцем или да направи свој додатно осигурање.
ЦИФ Термин захтева продавац оцарини робу за извоз.
Овај термин се може користити само за поморски и речни транспорт. Ако се странке не намеравају да испоруче робу преко ограде брода, треба применити термин ЦИП.

ПРОДАВЦОМ

Обавеза купца

А.1. ДОСТАВА РОБЕ У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ

Б.1. ПЛАЋАЊЕ ЦЕНЕ

Продавац мора, у складу са споразумом о куповини и продаји обезбеди робу и фактура, односно његов еквивалент електронску поруку, као и било који други доказ о усаглашености који може бити потребна уговором о продаји.

Плати прописану уговор о продаји.

А.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Б.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Продавац мора да обезбеди о свом трошку и ризикују било какву дозволу за извоз или другу званичну ауторизацију и спроведе, где је то могуће, све царинске формалности за извоз робе.

Купац ће о свом трошку и ризикују било какву дозволу за увоз или другу званичну ауторизацију и спроведе, где је то могуће, све царинске формалности за увоз робе и за њихову транзит кроз било коју земљу.

А.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

Б.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

) Уговор о превозу
Продавац мора да уговори о свом трошку за превоз робе до одредишне луке од уобичајене трасе у мору (или на погодном пловни) брода типа обично се користи за превоз робе наведене у уговору продаја.
Б) Уговор о осигурању
Продавац мора да обезбеди свом трошку - као што је договорено у уговору о продаји - терета осигурања под условима који омогућавају купац или било које друго лице које има осигуране интерес, да директно апелујем на осигуравача и обезбеди купцу полису осигурања или други доказ о осигурању. Осигурање се уговарају са осигуратељи или осигуравајуће друштво добру репутацију и у недостатку изричиту сагласност на супротно, осигурање мора да буде у складу са минималним покрићем од Института за развој комерцијалне услове / Институт Транспорт клаузуле / (Удружење Лондон Ундервритерс / Институт за Лондон Ундервритерс /) или било које сличне скупа клаузула. Трајање осигуравајућег покрића мора бити у складу Б.КСНУМКС. и Б.КСНУМКС. На захтев и трошак купца, продавац је дужан да осигурање рат ризика, штрајкове, немире и јавне нереде, ако је то могуће. Осигурање треба да обухвати, у најмању руку, предвиђена у продајне цене уговора плус КСНУМКС% (тј КСНУМКС%) и требало би да буде закључен у валути уговора о продаји.

) Уговор о превозу
Без обавеза.
Б) Уговор о осигурању
Без обавеза.

А.4. СНАБДЕВАЊЕ

Б.4. ПРИХВАТАЊЕ ДОСТАВЕ

Продавац мора да испоручи робу на палуби брода у луци отпреме на дан или у оквиру уговореног периода.

Купац мора да испоруку робе у складу са чланом А.КСНУМКС. и прима их од превозника на одредишној луци.

А.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Б.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Продавац мора, у складу са одредбама Б.КСНУМКС. сноси све ризике од губитка или оштећења робе док се роба прешла ограду брода у отпремној луци.

Купац мора да сноси све ризике од губитка или оштећења робе када је роба прешла преко ограде брода у луци отпреме. Купац је дужан да - ако не дати обавештење у складу са чланом Б.КСНУМКС. - сноси све ризике од губитка или оштећења робе од истека уговореног датума или крајњег датума периода одређеног за испоруку. Под условом, међутим, одговара као договорни добра. То значи да се роба правилно идентификован, то јест, јасно издвојена или на други начин идентификована као роба, која је предмет овог уговора.

А.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Б.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Продавац мора, у складу са одредбама Б.КСНУМКС: -. Плаћа све трошкове који се односе на робу док су били испоручени у складу са чланом А.КСНУМКС, и - терета и све у складу са чланом А.КСНУМКСа), укључујући трошкове. од утовар робе на броду, и - да сноси трошкове у вези са куповином осигурања у складу са чланом А.КСНУМКСб), и - све трошкове за истовара робе у уговореном луку отпуста који према уговору о превозу за продавца, као и - плати ако је потребно, трошкови повезани ние царинске формалности неопходне за извоз, као и све обавезе, таксе и друге дажбине које се плаћају приликом извоза, а за њихово транзит кроз трећу земљу у случајевима у којима су трошкови уговора о превозу на продавца.

Купац мора, у складу са одредбама А.КСНУМКСа): - плати све трошкове који се односе на робу након испоруке у складу са чланом А.КСНУМКС, и - све трошкове и трошкове који се односе на робу док у транзиту до. долазак у луци одредишта, осим када су у складу са уговором о превозу за продавца и - плати трошкове истовара робе, укључујући и трошкове плаћања претовар и Такса за везивање брода оптужбе, осим када су у складу са уговором о превозу за продавца, и - сносити све додатни трошкови настали због неуспеха да дају одговарајуће обавештење у складу са чланом Б.КСНУМКС. од уговореног датума или истека уговореног рока за испоруку. Под условом, међутим, одговара као договорни добра. То значи да се роба правилно идентификован, то јест, јасно издвојена или на други начин идентификована као роба, која је предмет овог уговора, и - где је то могуће, све обавезе, порезе и друге дажбине као и трошкове царинских формалности плаћа при увозу робе и, ако је потребно, за њихово транзит кроз било коју земљу ако су за продавца када се уговор о превозу.

А.7. ОБАВЕШТЕЊЕ КУПЦУ

Б.7. ОБАВЕШТЕЊЕ ПРОДАВЦА

Продавац мора дати купцу довољно обавештење да је роба испоручена у складу са чланом А.КСНУМКС, као и купцу. Било ком другом обавештења потребна за обављање обично потребне мере за робу.

У случају да купац има право да одреди период током којег се роба испоручује, и / или одредишта лука - то правилно треба да обавести продавца.

А.8. ДОКАЗ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

Б.8. ДОКАЗ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

Продавац ће одмах обезбедити купца на рачун уобичајене саобраћајне документ за уговорене луке одредишта. Овај документ (на пример договор Теретница, не може преговарати море товарни лист, један речни документ) мора обухватити уговора роба, да се од року договорили за пошиљке, и омогућити купцу да робу од превозника у луци одредишта, и, уколико није другачије договорено, омогућавају купцу да прода робу трећем лицу у транзиту од етикета трансфера (преговарати коносман) или путем саопштења на носач . Уколико је објављена у неколико оригинала транспортног документа, купац мора да буде комплетан сет оригинала. Ако продавац и купац су се сложили да електронски комуницирају, документ из овог члана може се заменити еквивалентним електронску размену података (ЕДИ).

Купац мора да прихвати А.КСНУМКС чланка. транспорт документ, ако испуњава услове из уговора о купопродаји.

А.9. ПРОВЕРА - ПАКОВАЊЕ - ОЗНАЧАВАЊЕ

Б.9. ИНСПЕКЦИЈА РОБЕ

Продавац мора да плати трошкове тих провера пословања (као што су провера квалитета, мерење, вагање, бројање) које су неопходне за испоруку робе у складу са чланом А.КСНУМКС. Продавац је дужан да о свом трошку паковању (осим ако у конкретном трговине на брод уобичајене уговора робу Унпацкед) који је потребна за превоз робе. Паковање треба да буде означен на одговарајући начин.

Купац мора да плати трошкове било пре испоруке инспекције, осим када је таква инспекција је овлашћена од стране власти земље извоза.

А.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Б.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Продавац мора да донесе купцу на захтев трошку каснијем, ризик и сваку помоћ у добијању било докумената или еквивалентних електронских порука излажења или преносити у земљи отпреме и / или земље порекла (осим оних наведених у А.КСНУМКС.) које купац може захтевати за увоз робе и, где је неопходно, за транзит кроз њихову било којој земљи. Продавац мора да обезбеди купцу, на захтев, неопходне информације за набавку осигурање.

Купац мора да плати све трошкове и дажбине који су настали приликом добијања докумената или еквивалентних електронских порука, као што је предвиђено у члану А.КСНУМКС, и надокнади продавцу насталу другог као резултат помоћи купцу.. Купац мора да обезбеди продавцу, на његов захтев, неопходне информације за набавку осигурање.