руски Кинески (поједностављени) Serbian филипино италијански јапански корејски малајски Тајландски вијетнамски

ЕКСВ (ЕКС радови (... уговорено место))
Ек радови (... уговорено место)

Израз "Ек Воркс" значи да продавац испуњава своју обавезу да испоручи када ставља робу у просторијама купца или на неком другом месту по имену (тј. радови, фабрика, магацин, итд.)

Продавац није одговоран за утовар робе на возило, као и оцарини робу за извоз.
Овај термин самим тим представља минималну обавезу продавца, а купац мора да сноси све трошкове и ризике у преузимању робе из просторија продавца.

Међутим, ако странке желе да продавац буде одговоран за утовар робе на одласку и да сноси ризике и трошкове таквог утовара, ово би требало да буде јасно наведено у релевантном додатку уговора о продаји.

Овај израз се не може користити када купац није у могућности да се, директно или индиректно, придржава извозних формалности. У овом случају мора се користити израз ФЦА, под условом да продавац пристане сносити трошкове и ризике слања робе.

ПРОДАВЦОМ

Обавеза купца

А.1. ДОСТАВА РОБЕ У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ

Б.1. ПЛАЋАЊЕ ЦЕНЕ

Продавац мора, у складу са споразумом о куповини и продаји обезбеди робу и фактура, односно његов еквивалент електронску поруку, као и било који други доказ о усаглашености који може бити потребна уговором о продаји.

Плати прописану уговор о продаји.

А.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Б.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Продавац ће, на захтев купца трошку и ризик, да обезбеди друго, ако је потребно, свака помоћ у добијању било извозне дозволе или друго службено овлашћење потребне за извоз робе.

Купац ће о свом трошку и ризикују сваки извоз или увоз дозволу или друго службено овлашћење и спроведе, где је то могуће, све царинске формалности за извоз робе.

А.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

Б.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

) Уговор о превозу
Без обавеза.
б) Уговор о осигурању
Без обавеза.

) Уговор о превозу
Без обавеза.
б) Уговор о осигурању
Без обавеза.

А.4. СНАБДЕВАЊЕ

Б.4. ПРИХВАТАЊЕ ДОСТАВЕ

Продавац је дужан да уговореног датума или у договореном року да обезбеди неотгрузхенни у сваком возилу робу купцу на уговореном месту испоруке у уговору. У одсуству таквих наговештаја у уговору, продавац мора да испоручи редовним испорукама сличних роба у месту и времену. Ако се странке нису договориле о одређеном месту, на уговореном месту, а уколико постоји неколико ствари на располагању, продавац може одабрати најпогоднији за тачку у месту испоруке.

Купац мора да испоруку робе чим се роба стављена на располагање у складу са текстовима и А.КСНУМКС А.КСНУМКС / Б.КСНУМКС..

А.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Б.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Продавац мора, у складу са одредбама Б.КСНУМКС сноси све ризике од губитка или оштећења робе док су испоручена у складу са чланом А.КСНУМКС.

Купац мора да сноси све ризике од губитка или оштећења робе - од тренутка када се роба испоручује у складу са чланом А.КСНУМКС, и -. Од уговореног датума или уговореног периода за полагање испорука које настају због тога што не даје обавештења у складу са чланом Б.КСНУМКС. Под условом, међутим, правилно линија усклађености. То значи да ће роба бити правилно идентификован, то је издвојено или на други начин идентификована као роба, која је предмет овог уговора.

А.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Б.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Продавац мора, у складу са одредбама Б.КСНУМКС. сви трошкови који се односе на робу док су били испоручени у складу са чланом А.КСНУМКС.

Купац мора да плати - све трошкове који се односе на робу од дана испоруке робе на располагање у складу са чланом А.КСНУМКС, и - све додатне трошкове који су настали као резултат, или непоштовање уз обавезу да прихвати робу након што је одобрена. на располагању, или није дао одговарајуће обавештење у складу са чланом Б.КСНУМКС. Под условом, међутим, одговара као договорни добра. То значи да се роба правилно идентификован, то јест, јасно издвојена или на други начин идентификована као роба је предмет уговора - где је то могуће, све обавезе, порезе и друге дажбине као и трошкове царинских формалности да буде плаћа по извозу. Купац мора надокнадити све трошкове и трошкове који су настали од стране продавца у пружању помоћи у складу са чланом А.КСНУМКС.

А.7. ОБАВЕШТЕЊЕ КУПЦУ

Б.7. ОБАВЕШТЕЊЕ ПРОДАВЦА

Продавац мора дати купцу довољно обавештење о датуму и месту где и када се роба ће бити стављена на располагање.

Ако купац има право да одреди време у договореном року и / или место преузимања испоруке, мора о томе пружити продавца довољно обавештење.

А.8. ДОКАЗИ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

Б.8. ДОКАЗИ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

Без обавеза.

Купац мора да обезбеди одговарајућу продавцем доказ узевши испоруку.

А.9. ПРОВЕРА - ПАКОВАЊЕ - ОЗНАЧАВАЊЕ

Б.9. ИНСПЕКЦИЈА РОБЕ

Продавац мора да плати трошкове тих провера пословања (као што су провера квалитета, мерење, вагање, бројање) које су неопходне за стављање робе на располагање купцу. Продавац мора да обезбеди свом трошку у вези са паковања, потребна за превоз робе (осим ако је уобичајено да се брод робу из пакета уговора за одређени трговину). Ово последње се врши у мери у којој су околности које се односе на превоз (на пример модалитета, дестинације) су направљени позната продавцу пре закључења уговора о продаји. Паковање треба да буде означен на одговарајући начин.

Купац мора да плати, уколико није другачије договорено, трошкови било пре испоруке инспекције, укључујући и трошкове инспекције мандатом од стране власти земље извоза.

А.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Б.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Продавац мора да донесе купцу на захтев трошку каснијем, ризик и сваку помоћ у добијању било докумената или еквивалентних електронских порука издатих или преносити у земљи испоруке и / или порекла које купац може захтевати за увоз и / или увоз робе и, где је неопходно, за транзит кроз њихову било које земље. Продавац мора да обезбеди купцу, на захтев, неопходне информације за набавку осигурање.

Купац мора да плати све трошкове и дажбине који су настали приликом добијања докумената или еквивалентних електронских порука, као што је предвиђено у члану А.КСНУМКС, и надокнади продавцу насталу другог као резултат помоћи купца..