руски Кинески (поједностављени) Serbian филипино италијански јапански корејски малајски Тајландски вијетнамски

ФЦА (Фрее Царриер (... уговорено место))
Бесплатно превозник (... уговорено место)

"Франко превозник" значи да продавац испоручује робу, очистила превознику именованом од стране купца, на уговореном месту. Треба напоменути да је место испоруке утицати на обавезе утовара и истовара робе у том месту. Ако достава се јавља у просторијама продавца, продавац је одговоран за испоруку. Ако достава се дешава на неком другом месту, продавац није одговоран за истовар. Овај термин се може користити без обзира на врсту превоза, укључујући и мултимодални транспорт.

"Превозник" значи свако лице које се, уговором о превозу, обавезало да обави или обезбеди превоз робе железницом, друмом, ваздушним путем, морем, унутрашњим пловним путевима или комбинацијом ових начина.
Ако купац лице које није превозник да прими робу, продавац испуњава своју обавезу да испоручи робу када ју је испоручио том лицу.

ПРОДАВЦОМ

Обавеза купца

А.1. ДОСТАВА РОБЕ У СКЛАДУ СА УГОВОРОМ

Б.1. ПЛАЋАЊЕ ЦЕНЕ

Продавац мора, у складу са споразумом о куповини и продаји обезбеди робу и фактура, односно његов еквивалент електронску поруку, као и било који други доказ о усаглашености који може бити потребна уговором о продаји.

Плати прописану уговор о продаји.

А.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Б.2. ЛИЦЕНЦЕ, ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ И ФОРМАЛНОСТИ

Продавац мора да обезбеди о свом трошку и ризикују било какву дозволу за извоз или другу званичну ауторизацију и спроведе, где је то могуће, све царинске формалности потребне за извоз робе.

Купац ће о свом трошку и ризикују било какву дозволу за увоз или другу званичну ауторизацију и спроведе, где је то могуће, све царинске формалности за увоз робе и за њихову транзит кроз било коју земљу.

А.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

Б.3. УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ И ОСИГУРАЊУ

) Уговор о превозу
Без обавеза. Међутим, ако се захтев купца, односно на основу комерцијалној пракси, уколико купац не даје друга упутства, продавац може уговорити за превоз на уобичајеним условима на трошак и ризик купца. Продавац може одбити да изврши уговор. У том случају, он мора одмах да обавести купца.
б) Уговор о осигурању
Без обавеза.

) Уговор о превозу
Купац ће о свом трошку за превоз робе из назначеном месту, осим када је уговор о превозу врши продавац као што је предвиђено А.КСНУМКСа).
б) Уговор о осигурању
Без обавеза.

А.4. СНАБДЕВАЊЕ

Б.4. ПРИХВАТАЊЕ ДОСТАВЕ

Продавац мора да испоручи робу превознику или другом лицу именованом од стране купца, или изабран од стране продавца, у складу са чланом А.КСНУМКСа) на назначеном месту на дан или у одређеном периоду.
Испорука је завршена
) Ако уговорено место је продавац просторијама, када се роба утовара у возила превозника, купца или другог лица које делује у његово име
б) Ако је названа место ван просторија продавчевих када не истовара из продавца возила роба стављена на располагање носач или друго лице од стране купца, или изабран од стране продавца, у складу са чланом А.КСНУМКСа). Ако странке не договоре о било којој одређеној тачки на назначеном месту, а ако постоји неколико тачака на располагању, продавац може да изабере најпогоднији место за њега. Ако продавац нема прецизне инструкције од стране купца, он може да испоручи робу за превоз на такав начин као вида транспорта и / или броја и / или природу робе.

Купац мора да испоруку робе када су испоручене у складу са чланом А.КСНУМКС.

А.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Б.5. ПРЕНОС РИЗИКА

Продавац мора, у складу са одредбама Б.КСНУМКС. сноси све ризике од губитка или оштећења робе док су испоручена у складу са чланом А.КСНУМКС.

Купац мора да сноси све губитка или оштећења ризика - од тренутка када је роба испоручена у складу са чланом А.КСНУМКС, и -. Од уговореног датума или до истека уговореног рока за испоруку који настају или због тога што не успе да именује носач или друго лице у складу са чланом А.КСНУМКС., или због тога што је носилац или друга особа није могла да робу у свом задужен у договорено време, или није могао дати обавештење у складу са чланом Б.КСНУМКС. Под условом, међутим, одговара као договорни добра. То значи да се роба правилно идентификован, то јест, јасно издвојена или на други начин идентификована као роба, која је предмет овог уговора.

А.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Б.6. РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА

Продавац мора, предмет на Б.КСНУМКС одредбе: -. Сви трошкови који се односе на робу док су били испоручени у складу са ставом А.КСНУМКС, И - где је применљиво, све дажбине, порези и друге дажбине, као и. трошкови се плаћају на основу царинске формалности извоз.

Купац мора да плати - све трошкове који се односе на робу из времена испоруке робе у складу са чланом А.КСНУМКС, и - све додатне трошкове који су настали зато што не именује превозника или другог лица у складу са чланом А.КСНУМКС, .. или зато што је превозник или друга особа није могла да робу у свом задужен у договорено време, или није могао дати обавештење у складу са чланом Б.КСНУМКС. Под условом, међутим, одговара као договорни добра. То значи да се роба правилно идентификован, то јест, јасно издвојена или на други начин идентификована као роба, која је предмет овог уговора, и - где је то могуће, све обавезе, таксе и друге дажбине, као и трошкови царинских формалности плаћа при увозу робе и, ако је потребно, за њихово транзиту кроз било које земље.

А.7. ОБАВЕШТЕЊЕ КУПЦУ

Б.7. ОБАВЕШТЕЊЕ ПРОДАВЦА

Продавац мора да купац довољно да понуде робу у складу са чланом А.КСНУМКС. Ако превозник није у могућности да преузме испоруку у договорено време, у складу са чланом А.КСНУМКС продавац мора да о томе обавести купца.

Купац мора дати продавцу довољно обавештења о називу превозника или другог лица из члана А.КСНУМКС., И, где је примерено, укаже на начин превоза, као и датум или период за испоруку робе до њега и, ако је потребно, тачку на месту где роба треба да буде испоручена на превозника или другог лица.

А.8. ДОКАЗИ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

Б.8. ДОКАЗИ ДОСТАВЕ, ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНАТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

Продавац је дужан да обезбеди купца о свом трошку са уобичајеном доказ испоруке транспортних докумената у складу са чланом А.КСНУМКС. Ако је ово горе наведено је транспортни документ, продавац мора донети купца, на његов захтев, о свом трошку, ризику и свака помоћ у добијању транспортни документ (на пример за договор отпремницу, не може преговарати мора товарни лист, на Инланд пловним путевима , рачун ваздух, рачун воз или мотора или мултимодални транспорт). Ако продавац и купац су се сложили да електронски комуницирају, документ из овог члана може се заменити еквивалентним електронску размену података (ЕДИ).

Купац мора да прихвати доказ о испоруци у складу са чланом А.КСНУМКС.

А.9. ПРОВЕРА - ПАКОВАЊЕ - ОЗНАЧАВАЊЕ

Б.9. ИНСПЕКЦИЈА РОБЕ

Продавац мора да плати трошкове тих провера пословања (као што су провера квалитета, мерење, вагање, бројање) које су неопходне за испоруку робе у складу са чланом А.КСНУМКС. Продавац мора да обезбеди свом трошку у вези са паковања, потребна за превоз робе (осим ако је уобичајено да се брод робу из пакета уговора за одређени трговину). Ово последње се врши у мери у којој су околности које се односе на превоз (на пример модалитета, дестинације) су направљени позната продавцу пре закључења уговора о продаји. Паковање треба да буде означен на одговарајући начин.

Купац мора да плати трошкове било пре испоруке инспекције, осим када је таква инспекција је овлашћена од стране власти земље извоза.

А.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Б.10. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Продавац мора да донесе купцу на захтев трошку каснијем, ризик и сваку помоћ у добијању било докумената или еквивалентних електронских порука излажења или преносити у земљи испоруке и / или земље порекла (осим оних наведених у А.КСНУМКС.) које купац може захтевати за увоз робе и, где је неопходно, за транзит кроз њихову било којој земљи. Продавац мора да обезбеди купцу, на захтев, неопходне информације за набавку осигурање.

Купац мора да плати све трошкове и дажбине који су настали приликом добијања докумената или еквивалентних електронских порука, као што је предвиђено у члану А.КСНУМКС, и надокнади продавцу насталу другог као резултат помоћи купцу уговора о превозу из члана А.. КСНУМКС. Купац мора дати продавцу одговарајуће инструкције када је неопходно помоћи за продавца у уговору о превозу, у складу са чланом А.КСНУМКСа).