руски Кинески (поједностављени) Serbian филипино италијански јапански корејски малајски Тајландски вијетнамски

ОБАВЕШТЕЊЕ О УНУТРАШЊОЈ ПОТРОШЊИ

Пуштање робе за домаћу потрошњу - царински режим, у којој роба увезена на царинско подручје Руске Федерације остаје на овој територији без обавезе поновног извоза.

Примена царинског режима пуштања за домаћу потрошњу регулисана је следећим документима

 • Законик о раду Руске Федерације (§ 1 поглавља 18 Закона о раду Руске Федерације)
 • Наредба Федералне царинске службе Русије од 3. августа 2006. бр. 724 „О одобравању нових образаца комплета образаца за царинску декларацију и транзитну декларацију“
 • Наредба Федералне царинске службе Русије од 11. августа 2006. бр. 762 „О одобравању Упутства о поступку попуњавања царинске декларације терета и транзитне декларације“
 • Наредба Федералне царинске службе Русије од 25. априла 2007. бр. 536 „О одобравању Списка докумената и информација потребних за царињење робе у складу са изабраним царинским режимом“
 • Наредба Државног царинског комитета Русије од 30. марта 2004. бр. 395 „О одобравању Упутства о обављању царинских операција приликом пријављивања робе у електронском облику“

Узимајући у обзир да у већини случајева, када се роба пушта и увози на царинско подручје Руске Федерације, постоји колекција свих главних врста царинске дажбинеТакође можете да изаберете:

 • Савезни закон "о Царинској тарифи"
 • Порески број
 • Уредба Владе Руске Федерације од 27. новембра 2006. бр. 718 „О царинској тарифи Руске Федерације и робној номенклатури која се користи у спољно-економској делатности“
 • Уредба Владе Руске Федерације од 28. децембра 2004. бр. 863 "О царинским стопама за царињење робе"

Поред горе наведеног, постоји низ докумената који пружају додатне захтеве за увоз на царинско подручје Руске Федерације (у режиму пуштања за домаћу потрошњу) одређених врста робе, на пример, оружја, хране, културних добара итд. Ови захтеви су класификовани као забране и ограничења предвиђена законодавством Руске Федерације о државном регулисању спољнотрговинских активности.

Примена царинског режима пуштања за домаћу потрошњу пружа неколико могућности за пуштање робе.

 1. Пуштање робе у слободан промет под условом плаћања свих потребних царина и пореза, као и поштовање ограничења утврђених у складу са законодавством Руске Федерације о државном регулисању спољне трговине. Роба пуштена у слободан промет у царинске сврхе стиче статус руске робе.
 2. Царински режим пуштања за домаћу потрошњу (с циљем регистрације робе за слободан промет) може се прогласити не само када се роба увози, већ и када се налази на царинском територију Руске Федерације у складу са претходно проглашеним царинским режимом. На пример, у случајевима пуштања у слободан промет:
  • страна роба за прераду и (или) производи њене прераде;
  • привремено увезене робе;
  • роба смештена у царинско складиште

Условни отпуст робе

Условни отпуст робе ослобођени плаћања царинске дажбине, порези или условно ослобађање без давања потребних дозвола којима се потврђује поштовање ограничења утврђених у складу са законодавством Руске Федерације, као и условно ослобађање при одобравању одлагања или плана рата плаћања царине или у случају стварног непримања износа царине и пореза на рачун царинског органа.

Условно пуштена роба и даље задржава свој статус под царинском контролом и третира се као страна роба.
Употреба царинског режима пуштања за домаћу потрошњу, уз постојеће привилегије у плаћању царина, може имати своје карактеристике.
На пример, када се хуманитарна помоћ стави под царински режим пуштања за домаћу потрошњу, даје се потпуно изузеће увозне царине исплате (Уредба Владе Руске Федерације од 4. априла 1999. бр. 1335 „О одобравању поступка пружања хуманитарне помоћи (помоћи) Руској Федерацији“), док је забрањена пуна или делимична продаја хуманитарне помоћи.

Ограничења су такође предвиђена у случају увоза робе као допринос одобреном (удруженом) капиталу предузећа са страним инвестицијама. У овом примеру је такође објављен режим пуштања за домаћу потрошњу, али с обзиром на пружање повластица у односу на увезену робу (ослобађање од царина, технолошке опреме и пореза на додату вредност), примењују се условни услови испуштања везани за забрану продаје такве робе.

.
У случајевима када су царински органи извршили условно пуштање робе у режиму пуштања за домаћу потрошњу без подношења докумената који потврђују поштовање ограничења утврђених у складу са законодавством Руске Федерације о држави. регулисања спољне трговине, таква роба не подлеже преносу трећим лицима, укључујући путем њене продаје или отуђења на други начин, а у случајевима када се успоставе ограничења на увоз ове робе у вези са провером квалитета и безбедности ове робе, тада се изриче забрана њихове употребе (експлоатација, потрошња) у било ком облику.

Карактеристике царинске декларације робе стављене под режим царинског пуштања за домаћу потрошњуПредвиђају

 1. Прелиминарна декларација робе
 2. Декларација робе различитих назива садржана у једној пошиљци, назначујући један класификациони код за ТН ВЕД Русије
 3. Снабдевање непотпуне царинске декларације
 4. Снабдевање периодични царинска декларација
 5. Пуштање робе пре подношења царинске декларације